Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edgar Lukáš, DrSc.
Centrum pracovního lékařství, SZÚ, Praha
Průmyslová neurologie a neurotoxikologie
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Praha
Význam neurologa v pracovním lékařství
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Národní registr nemocí z povolání, SZÚ, Praha
Analýza výskytu profesionálních neurologických onemocnění hlášených v České republice v letech 1994–2004
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Centrum pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, Praha
Aktuální problémy neurotoxicity rtuti
MUDr. Jaroslav Dufek
Neurologická ambulance, EMG/EP laboratoř, Privátní poliklinika Dr. Kropáče, Brno
Profesionální syndrom karpálního tunelu
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Méně běžné profesionální mononeuropatie
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., MUDr. Radim Mazanec,
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol Praha
PhDr. Zdeněk Kučera
Česká společnost podpory zdraví, Inco Fórum, Praha
Role neurologa v diagnostice, léčbě a rehabilitaci osob trpících inkontinencí moči (část II.)
MUDr. Michal Reif
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
Foramen ovale patens v neurologii
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
Neuropatické bolesti – patofyziologické mechanizmy a principy terapie
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová,
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc
RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Účinnost a snášenlivost galantaminu v léčbě Alzheimerovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D., MUDr. Irena Šebová,
Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň
MUDr. Zdeňka Salcmanová, CSc.,
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Ivana Soukupová
Zdravotní ústav Plzeň
Profesionální onemocnění pohybového aparátu u malíře–natěrače, kazuistika
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Oddělení vývojové epileptologie, Fyziologický ústav Akademie věd ČR, Praha
Vývoj kvalitativně nových látek pro léčbu epilepsie – naděje pro 21. století?
KOMENTÁRE
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Praha
Malý slovník jmen lékařů a vědců (část I.)
REFERÁTY Z LITERATÚRY
doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODEM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.