Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození
Primární mozkové inzulty spouštějí geneticky podmíněné děje sekundárního postižení, které zvětšují míru poškození i objem postižené tkáně. Jsou to: depolarizace membrány, biochemická kaskáda a intrakraniální hypertenze. Depolarizace presynaptické membrány je dána otevřením napěťově ovládaných Na+ a Ca2+ kanálů s následným výlevem glutamátu, který masivně aktivuje AMPA, NMDA a kainátové receptory, jejichž iontovými kanály masivně vstupuje Ca2+ do buněk. Tím se spouští kaskáda dějů, na jejichž konci je řízený (apoptóza) nebo neřízený (nekróza) zánik buňky. Výrazně se uplatní vysoce toxické volné radikály (zejména superoxidový, hydroxylový, peroxinitrát), které spouštějí destrukci buněčných membrán, cytoskeletu a zánětlivou kaskádu. V současnosti neexistuje lék, který by biochemickou kaskádu výrazněji ovlivnil. Vysoce účinná jsou ale obecná neurointenzivistická opatření jako léčba intrakraniální hypertenze, udržování dostatečně vysokého TK, euglykémie a normotermie, kvalitní ventilace a obecná medicínská péče.
Kľúčové slová: sekundární mozkové postižení, biochemická kaskáda, volné radikály, reperfúzní postižení, neurointenzivní péče.
Kľúčové slová MeSH: poškodenie mozgu, chronické – metabolizmus, patofyziológia, terapia; javy biochemické; radikály voľné – účinky nežiadúce; poškodenie reperfúzne.
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Poruchy dýchání u akutních neurologických oněmocnení
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha
Elektroencefalografie v neurointenzivní péči
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FN, Ostrava
Vegetativný stav (apalický syndrom)
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evokované potenciály v intenzivní péči
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava
Spinální epidurální lipomatóza
MUDr. Eduard Minks
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny v Brně
Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Roztroušená skleróza a mateřství
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno a externě Neurologická klinika FN, Brno
Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Diabetologické centrum a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.