Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Poruchy dýchání u akutních neurologických oněmocnení
Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění stojí v popředí denní praxe neurointenzivistů. Funkce respiračního systému bývá často výrazně porušena a podílí se spolu s ostatními faktory na zvýšené morbiditě a mortalitě pacientů. Včasná diagnóza a léčba vyvíjející se ventilační či respirační insuficience je pro výsledný stav nemocného klíčová. Uvádíme nejčastější poruchy ventilace, se kterými se v praxi u neurologicky nemocných setkáváme. Nezabýváme se podrobněji speciální problematikou, jako je umělá plicní ventilace (UPV), a jejími specifiky v neurointenzivní péči.
Kľúčové slová: neurogenní ventilační selhání, monitorování, prevence respiračních komplikací.
Kľúčové slová MeSH: insuficiencia respiračná – diagnostika, prevencia a kontrola; choroby nervového systému – komplikácie; monitorovanie fyziologické.
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha
Elektroencefalografie v neurointenzivní péči
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FN, Ostrava
Vegetativný stav (apalický syndrom)
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evokované potenciály v intenzivní péči
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava
Spinální epidurální lipomatóza
MUDr. Eduard Minks
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny v Brně
Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Roztroušená skleróza a mateřství
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno a externě Neurologická klinika FN, Brno
Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Diabetologické centrum a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.