Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Poruchy dýchání u akutních neurologických oněmocnení
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha
Elektroencefalografie v neurointenzivní péči
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FN, Ostrava
Vegetativný stav (apalický syndrom)
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evokované potenciály v intenzivní péči
Evokované potenciály patří mezi objektivní funkční metody, které se v intenzivní medicíně používají ke stanovení časné prognózy u pacientů v hlubokém kómatu, kdy doplňují klinické vyšetření a morfologické metody. Důležité je rozhodnout, zda bude vývoj příznivý, nebo bude možné očekávat deterioraci s přechodem do vegetativního stavu nebo k mozkové smrti. Nejčastěji se používají somatosensorické evokované potenciály u posthypoxických postižení mozku a u zavřených mozkových poranění. Špatným prognostickým ukazatelem je oboustranná absence kortikálních komponent SEP. SEP a BAEP lze použít jako pomocné vyšetření k diagnostice smrti mozku. Návrat vigility predikují i endogenní evokované potenciály.
Kľúčové slová: somatosensorické evokované potenciály, kmenové sluchové evokované potenciály, endogenní evokované potenciály, kóma, smrt mozku.
Kľúčové slová MeSH: starostlivosť intenzívna; potenciály evokované somatosenzorické; potenciály evokované kmeňové sluchové; kóma; smrť mozgu.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava
Spinální epidurální lipomatóza
MUDr. Eduard Minks
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny v Brně
Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Roztroušená skleróza a mateřství
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno a externě Neurologická klinika FN, Brno
Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Diabetologické centrum a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.