Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Poruchy dýchání u akutních neurologických oněmocnení
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha
Elektroencefalografie v neurointenzivní péči
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FN, Ostrava
Vegetativný stav (apalický syndrom)
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evokované potenciály v intenzivní péči
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava
Spinální epidurální lipomatóza
MUDr. Eduard Minks
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny v Brně
Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Roztroušená skleróza a mateřství
Roztroušená skleróza (RS) mozkomíšní je chronické onemocnění centrálního nervového systému postihující především mladé pacienty, častěji ženy v reprodukčním věku, které zvažují těhotenství. Data z kontrolovaných studií ukazují stabilizaci nemoci během gravidity, zvýšené riziko atak je během prvních 6 měsíců po porodu. V tomto období je vhodné zajištění preventivní medikací (optimálně intravenozními imunoglobuliny, které umoňují kojení). Vlastní porod může být veden fyziologickou cestou, není námitek proti epidurální anestezii. Většina medikamentů užívaných pro léčbu RS by měla být vysazena před plánovaným početím a nebo nejpozději v době zjištěné gravidity. Nejsou důkazy o tom, že by těhotenství z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnovalo průběh RS.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, ataka, gravidita, mateřství, porod, kojení, intravenozní imunoglobuliny, kortikoidy.
Kľúčové slová MeSH: sclerosis multiplex – gravidita; pôrod (z hľadiska matky); dojčenie; imunoglobulíny intravenózne; kortikosteroidy.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno a externě Neurologická klinika FN, Brno
Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Diabetologické centrum a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu
created by © zooom.sk s.r.o.