Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Nemocnice Na Homolce, Praha
Mechanizmy sekundárního cerebrálního poškození
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Poruchy dýchání u akutních neurologických oněmocnení
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení nemocnice Na Homolce, Praha
Elektroencefalografie v neurointenzivní péči
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FN, Ostrava
Vegetativný stav (apalický syndrom)
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Evokované potenciály v intenzivní péči
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice, Ostrava
Spinální epidurální lipomatóza
MUDr. Eduard Minks
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny v Brně
Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Roztroušená skleróza a mateřství
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno a externě Neurologická klinika FN, Brno
Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Diabetologické centrum a 2. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Diabetes mellitus: současný pohled na patogenezi, klasifikaci a léčbu
Epidemie diabetu, která probíhá v rozvinutých zemích, představuje jedno z nejvážnějších zdravotních, sociálních i ekonomických rizik pro obyvatelstvo těchto zemí. Diabetes mellitus 1.a 2. typu jsou onemocnění se zásadně rozdílnou etiologií a patogenezí. Důsledky zvýšené glykémie vedou často k podobným komplikacím. Zatímco v patogenezi diabetu 1. typu je zásadní autoimunní inzulitida, která vede k destrukci beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, v patogenezi diabetu 2. typu hraje dominantní roli inzulínová rezistence, spojená v převážné části případů s obezitou či nadváhou. V prevenci makro- i mikrovaskulárních komplikací hraje zásadní úlohu udržování glykémie co nejbližší normálním hodnotám u zdravých osob a normální arteriální krevní tlak.
Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, komplikace, prevence, léčba.
Kľúčové slová MeSH: diabetes mellitus – klasifikácia, komplikácie, patofyziológia; diabetes mellitus, typ 1 – komplikácie, terapia, prevencia a kontrola; diabetes mellitus, typ 1 – patofyziológia; diabetes mellitus, typ 2 – diagnostika, komplikácie, terapia ; diabetes mellitus, typ 2 – patofyziológia; syndróm X, metabolický.
created by © zooom.sk s.r.o.