Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Praha
KOMBINOVANÁ LÉČBA ANTIEPILEPTIKY U EPILEPSIE: TAKTIKA, VOLBA LÉKŮ, INTERAKCE
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Centrum pro epilepsie a Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
LÉČBA VĚKOVĚ VÁZANÝCH EPILEPTICKÝCH SYNDROMŮ S PŘÍZNIVĚJŠÍ PROGNÓZOU
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika Masarykovy univerzity, FN u sv. Anny, Brno
NOVÁ ANTIEPILEPTIKA U DOSPĚLÝCH – NOVÉ INFORMACE
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
FARMAKOTERAPIE EPILEPSIE: LIMITY A ÚSKALÍ
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
LIEČBA EPILEPTICKÝCH SYNDRÓMOV V DETSKOM VEKU S NEPRIAZNIVOU PROGNÓZOU
MUDr. Ivana Tyrlíková
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NOVÝCH ANTIEPILEPTIK
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
NEUROPATICKÁ BOLEST – MECHANIZMUS, PŘÍČINY A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Psychiatrické centrum, Praha, Neurologické oddělení, FN na Bulovce, Praha
INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ ALZHEIMEROVY NEMOCI
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA: ZÁNĚT NEBO NEURODEGENERACE?
MUDr. Pavol Kučera, PhD.
I. neurologická klinika FNsP Bratislava, pracovisko Staré Mesto
SYNDRÓM NEPOKOJNÝCH NÔH A INSOMNIA
MUDr. Iveta Lisá, CSc.,
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
AKÚTNE LEUKOENCEFALOPATIE – DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Robert Bartoš
Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
LOKALIZACE FUNKČNÍCH OBLASTÍ POMOCÍ ELEKTRICKÉ KORTIKÁLNÍ STIMULACE (OJEMANNOVA TECHNIKA) PŘI OPERACÍCH NÁDORŮ MOZKU
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Motol, Praha, Rehabilitační klinika, 2. LF UK, Praha
POVRCHOVÁ ELEKTROMYOGRAFIE PŘÍMÝCH BŘIŠNÍCH A ZÁDOVÝCH SVALŮ U AKTIVNÍCH JIZEV – PALPAČNÍ ILUZE
created by © zooom.sk s.r.o.