Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Gábor G. Kovács, PhD.
Národný ústav psychiatrie a neurológie, Budapešť
MRI MOZGU V DIAGNOSTIKE CREUTZFELDTOVEJ-JAKOBOVEJ CHOROBY
MUDr. Petr Kümpel
Infekční oddělení SN, Opava
VÝSKYT SPORADICKÉ CREUTZFELDT--JAKOBOVY NEMOCI S TYPICKÝM PRŮBĚHEM U ROMSKÉ ŽENY
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
Oddelenie pre prionové choroby, Vedeckovýskumná báza Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
PRIONOVÉ CHOROBY A ICH AKTUÁLNY EPIDEMIOLOGICKÝ VÝZNAM
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
Oddelenie pre prionové choroby, Vedeckovýskumná báza Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
RIZIKO HORIZONTÁLNEHO ŠÍRENIA CREUTZFELDTOVEJ-JAKOBOVEJ CHOROBY Z POHĽADU NOVŠÍCH POZNATKOV
prof. Robert George Will, MD, FRCP
National Creutzfeldt-Jakob disease Surveillance Unit, Western General Hospital, Edinburgh, UK
PRIONY A VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Dagmar Fojtíková
Centrum pro epilepsie, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
KLINICKÉ APLIKACE MR SPEKTROSKOPIE U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ
MUDr. Ivica Husárová,
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
VYUŽITIE BOTULOTOXÍNU V TERAPII SIALORRHEI U PARKINSONOVEJ CHOROBY
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie Fakultní nemocnice, Brno
MIGRÉNA V DĚTSKÉM VĚKU
MUDr. Michal Reif
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
FORAMEN OVALE PATENS V NEUROLOGII
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Centrum extrapyramidových onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MONOGENNĚ PODMÍNĚNÉ FORMY PARKINSONOVY NEMOCI
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Stanislav Šutovský
I. neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava
PRIMÁRNA PROGRESÍVNA AFÁZIA –ZRIEDKAVÁ ALEBO PODDIAGNOSTIKOVANÁ
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.,
Neurologické odd. KN Pardubice
IV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.
I. neurologická klinika FNsP, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
prof. MUDr. Jozef Čermáček, DrSc.,akademik Československej a Slovenskej akadémie vied, 1909–2006, prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., 1941–2005
REFERÁTY Z LITERATÚRY
ZO ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY
created by © zooom.sk s.r.o.