Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
VYŠETŘOVÁNÍ CEREBRÁLNÍ VAZOMOTORICKÉ REAKTIVITY U PACIENTŮ S CHRONICKOU OKLUZÍ VNITŘNÍ KRKAVICE POMOCÍ ULTRAZVUKU
MUDr. Pavel Hradílek
Neurologická klinika FN, Ostrava
MOŽNOSTI ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY V OBLASTI ORBITY
MUDr. Hana Medřická, MUDr. Marie Kunčíková, MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie FN, Ostrava
ADHD
MUDr. David Školoudík
Neurologická klinika FN, Ostrava
STENÓZY INTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY POMOCÍ TRANSKRANIÁLNÍ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE
MUDr. David Školoudík
Neurologická klinika FN, Ostrava
NEUROSONOLOGIE
MUDr. Ondřej Škoda
Neurologické oddělení Nemocnice Pelhřimov
SONOGRAFICKÁ VYŠETŘENÍ, HODNOCENÍ A VÝZNAM PATOLOGICKÝCH NÁLEZŮ VE VERTEBRÁLNÍM ŘEČIŠTI
MUDr. Aleš Tomek, MUDr. Martin Šrámek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
DIAGNOSTIKA PRAVO-LEVÉHO SRDEČNÍHO ZKRATU POMOCÍ TRANSKRANIÁLNÍ DOPPLEROVSKÉ SONOGRAFIE
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. David Goldemund
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY TROMBOLYTICKÉ TERAPIE (ČÁST I.)
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK, Praha
DIAGNOSTIKA A TERAPIE ZÁVRATIVÝCH STAVŮ
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU, FNsP, Bratislava
POKROKY V GENETIKE NEUROVÝVOJOVÝCH PORÚCH
MUDr. Dana Vondráčková
Klinické centrum léčby bolesti a Centrum následné ošetřovatelské péče FN Na Bulovce, Praha, Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ, Praha
NÁDOROVÉ NEUROPATICKÉ BOLESTI A JEJICH LÉČENÍ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ivan Buran, CSc.
1Neurologické oddelenie ŽNaP, Bratislava
CENTRAL CORE DISEASE
MUDr. Ján Cabadaj
Neurologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice, Cheb
OSIFIKACE ZADNÍHO PODÉLNÉHO VAZU
MUDr. Čeněk Šilar
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
OBOUSTRANNÝ MOZKOVÝ INFARKT V POVODÍ ARTERIA CEREBRI ANTERIOR
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Rostislav Mařák
Neurologická klinika, LF UP a FN, Olomouc
SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE A PACIENTI S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a FN, Brno
SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU
INFORMÁCIE
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
neurolog, Praha
MALÝ SLOVNÍK JMEN LÉKAŘŮ A VĚDCŮ,JEJICHŽ JMÉNA JSOU SPOJENA S NÁZVY NERVOVÝCH CHOROB, SYNDROMŮ, PŘÍZNAKŮ ČI ČÁSTMI NERVOVÉHO SYSTÉMU (ČÁST III.)
created by © zooom.sk s.r.o.