Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Martin Kanta, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové
TRAUMATA PERIFERNÍCH NERVŮ U DĚTÍ
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
TRAUMATA PERIFERNÍCH NERVŮ
MUDr. Martin Kanta, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajská nemocnice, Pardubice
doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. David Laštovička
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Adamkov
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUČASNÉ MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY PORANĚNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
PORANENIA NERVOV HORNÝCH KONČATÍN
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
NEJČASTĚJŠÍ PORANĚNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ DOLNÍCH KONČETIN
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika IPVZ – FTN, Praha
TRAUMATA BRACHIÁLNÍHO PLEXU A JEHO VĚTVÍ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Kucharík
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Eliška Faltýnová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Andrea Burgetová
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ MOYAMOYA U PACIENTKY SLEDOVANÉ OD 3 LET DO 40 LET VĚKU
KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
POSTIHNUTIE MOZOČKA PRI DEDIČNÝCH PORUCHÁCH GLYKOZYLÁCIE
REFERÁTY Z LITERATÚRY
PUBLIKUJEME V ZAHRANIČÍ, ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha
NOVÉ NÁZORY NA DLOUHODOBOU LÉČBU OPIOIDY
MUDr. Hana Magerová
Centrum pro poruchy kognitivních funkcí Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
MUDr. Jan Laczó
Centrum pro poruchy kognitivních funkcí Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
MUDr. Martin Vyhnálek
Centrum pro poruchy kognitivních funkcí Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Centrum pro poruchy kognitivních funkcí Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Centrum pro poruchy kognitivních funkcí Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
VYŠETŘENÍ ČICHU A JEHO VÝZNAM PRO DIAGNOSTIKU NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ANTIKONVULZIVA V TERAPII BOLESTI – MECHANIZMY ÚČINKU
MUDr. Iva Příhodová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
NOČNÍ GROANING (CATATHRENIA) – NEOBVYKLÁ PARASOMNIE
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petra Havránková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
VZTAH MOTORICKÝCH A NON-MOTORICKÝCH SYMPTOMŮ PARKINSONOVY NEMOCI K DOPAMINERGNÍ TERAPII: ČÁST PRVNÍ
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava, Bratislava
Má význam prevencia vazospazmov pri traumatickom subarachnoidálnom krvácaní?
created by © zooom.sk s.r.o.