Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
NOVÉ TRENDY V TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÉ STIMULACI
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. – editor hlavního tématu
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
NEUROFYZIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA – VČERA, DNES A ZÍTRA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice Pardubice a Univerzity Pardubice
SOUČASNÉ TRENDY V EMG
doc. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc, Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. David Horák
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ MOZKU POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE V NEUROLOGII
MUDr. Martin Němec
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
PEROPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÉ MONITOROVÁNÍ MÍCHY
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Centrum pro epilepsie, Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
KLINICKÁ ELEKTROENCEFALOGRAFIE V EPILEPTOLOGII
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. David Goldemund
Cerebrovaskulární centrum I. neurologické kliniky FN u sv. Anny, Brno
MOYAMOYA ONEMOCNĚNÍ
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
3. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
James William Smith, MD
University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases and North Texas Veterans Healthcare Systeme, Dallas, Texas, USA
doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
3. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
KLINICKÁ A EPIDEMIOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ZÁPADONILSKÉ HOREČKY
INFORMÁCIE
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Sekretář NEURO-SKI
X. NEUROSKI HARRACHOV 2008
REFERÁTY Z LITERATÚRY
ZO ZAHRANIČNEJ TLAČE, PUBLIKUJEME V ZAHRANIČÍ
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně, kolegové,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
POZDNÍ HYBNÉ KOMPLIKACE PARKINSONOVY NEMOCI – WEARING-OFF A DALŠÍ MOTORICKÉ FLUKTUACE
MUDr. Robert Opavský
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
HERPETICKÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno, Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU, Brno
MŮŽE BÝT EPILEPSIE U DĚTÍ S AUTISMEM PŘÍČINOU AUTISTICKÉ REGRESE A DISINTEGRATIVNÍ PORUCHY?
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petra Havránková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
VZTAH MOTORICKÝCH A NON-MOTORICKÝCH SYMPTOMŮ PARKINSONOVY NEMOCI K DOPAMINERGNÍ TERAPII: část druhá
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MELATONIN ZNÁME 50 LET. CO O NĚM VÍME A JAK JEJ MŮŽEME POUŽÍT?
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prim. MUDr. Petr Mečíř
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
OTÁZKA: Jsou myorelaxancia užitečná v léčbě algického vertebrogenního syndromu?
created by © zooom.sk s.r.o.