Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
Chirurgická léčba degenerativního onemocnění páteře
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky
MUDr. Kamil Koleják
Neurochirurgická klinika FNsP, Nové Zámky
Degeneratívne ochorenie driekovej chrbtice – možnosti chirurgickej liečby
MUDr. Kurt Kaltofen
Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
Degenerativní onemocnění krční páteře a možnosti chirurgické léčby
MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Ostrava
MUDr. Michael Mrůzek
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice, Ostrava
Diagnostika a terapie spondylolistézy
MUDr. Václav Málek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Adamkov
Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
Syndrom neúspěšné chirurgické léčby degenerativního onemocnění bederní páteře (failed back surgery syndrom – FBSS)
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Marta Pažourková
Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Dlouhodobá účinnost resekčních epileptochirurgických zákroků 5 let od operace
MUDr. Martin Vališ
Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Petr Štěpán
Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Martina Mulačová
LF UK, Hradec Králové
První zkušenosti s kontinuální dopaminergní stimulací u pokročilé Parkinsonovy choroby
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie PdFUK, Bratislava
PhDr. Marta Egryová
II. neurologická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava
Neurokognitívna analýza a terapia hĺbkovej alexie u pacienta po NCMP. Prečo číta pacient s alexiou „pani“ namiesto „žena“?
Získané poruchy čítania (alexie) u pacientov s ložiskovými léziami mozgu majú rôzny mechanizmus, ktorý sa navonok manifestuje rôznymi poruchami pri čítaní. Rôzne typy alexií boli opísané najmä v anglosaskej literatúre, ale aj u pacientov používajúcich transparentný jazyk, akým je aj slovenčina. V našom príspevku opisujeme prípad pacienta s chronickou afáziou, u ktorého v klinickom obraze viac ako 20 rokov perzistovala afázia, hĺbková alexia a agrafia. Po recidíve náhlej cievnej mozgovej príhody sa jeho poruchy čítania zvýraznili. Po intenzívnej logopedickej terapii špecificky zameranej na čítanie sa výkony pri čítaní slov zlepšili aj po rokoch pretrvávania tejto poruchy. Našim cieľom je charakterizovať hĺbkovú alexiu pacienta, poukázať na postup pri plánovaní terapie hĺbkovej alexie a postup pri mapovaní jej efektivity, ako aj ilustrovať využitie kognitívnej analýzy pre klinickú prax.
Kľúčové slová: hĺbková alexia, kognitívna analýza, efektivita terapie alexie
REFERÁTY Z LITERATÚRY
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničnej tlači
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně, kolegové,
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
MUDr. Ladislav Gurčík
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
MUDr. Anna Tomášová
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
MUDr. Ondrej Benc
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
MUDr. Peter Galik
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
MUDr. Veronika Gašparíková
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
MUDr. Slávka Lišková
Neurologické oddelenie VNsP, Levoča
RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky FN, Olomouc
Tuberózna skleróza z pohľadu neurológa
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Jan Vacek
Klinika rehabilitačního lékařství FN KV IPVZ Praha
Má smysl indikovat u bolestí zad trakci? A pokud ano, v jakých indikacích?
created by © zooom.sk s.r.o.