Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha
Roztroušená skleróza
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MS centrum, Neurologická klinika FN a LF, Hradec Králové
Cesta ke spolehlivé diagnostice roztroušené sklerózy
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klinicky izolovaný syndrom a prognostické markery u roztroušené sklerózy. Proč léčit včas?
MUDr. Eva Krasulová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Ivana Kovářová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Léčba progresivní roztroušené sklerózy
MUDr. Marta Vachová
MS centrum, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Teplice o. z.
Mgr. Jana Dušánková
MS centrum, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Libor Zámečník
Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Symptomatická léčba roztroušené sklerózy
MUDr. Martina Hoskovcová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra FBLR IPVZ, Praha
Mgr. Kamila Honsová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Lucie Keclíková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Rehabilitace u roztroušené sklerózy
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Centrum pre neuromuskulárne ochorenia Neurologická klinika SZU a FNsP Ružinov, Bratislava
Oznamy a správy sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti v I. polroku 2008
KAZUISTIKA
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Marek Baláž
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace – příčiny a možnosti řešení
KOMENTÁRE
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
Poznámky ke sdělení Němec M.: Peroperační neurofyziologické monitorování míchy
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FN a ZSF OU, Ostrava
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FN a ZSF OU, Ostrava
Antiepileptika a kojení
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivica Husárová
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Účasť cerebella na kognitívnych a nemotorických funkciách v obraze funkčnej magnetickej rezonancie
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Diagnostika a terapie Alzheimerovy choroby.
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
Léčba diabetické polyneuropatie
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Evžen Nešpor
Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Jaká antiepileptika byste volili u poúrazové epilepsie?.
created by © zooom.sk s.r.o.