Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha
Roztroušená skleróza
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MS centrum, Neurologická klinika FN a LF, Hradec Králové
Cesta ke spolehlivé diagnostice roztroušené sklerózy
MUDr. Dana Horáková
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klinicky izolovaný syndrom a prognostické markery u roztroušené sklerózy. Proč léčit včas?
MUDr. Eva Krasulová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Ivana Kovářová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Léčba progresivní roztroušené sklerózy
Pro progresivní stadium RS je typické zhoršování neurologického deficitu a malá nebo žádná odpověď na léčbu. Zánět je kompartmentalizován za hematoencefalickou bariéru v CNS a je obtížně ovlivnitelný dostupnou terapií. Převažují neurodegenerativní změny. Rychlost a tíže progrese je individuální, a i přes závažnou prognózu tohoto stadia je třeba využít dostupné léčebné postupy, k nimž patří imunomodulační a imunosupresivní léčba, cytostatické režimy a pulzní podávání metylprednisolonu. Nedílnou součástí léčby v tomto stadiu RS je také symptomatická terapie.
Kľúčové slová: Klíčová slova: roztroušená skleróza, progresivní stadium, zánět, neurodegenerace.
MUDr. Marta Vachová
MS centrum, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Teplice o. z.
Mgr. Jana Dušánková
MS centrum, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Libor Zámečník
Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Symptomatická léčba roztroušené sklerózy
MUDr. Martina Hoskovcová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra FBLR IPVZ, Praha
Mgr. Kamila Honsová
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Lucie Keclíková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Rehabilitace u roztroušené sklerózy
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Centrum pre neuromuskulárne ochorenia Neurologická klinika SZU a FNsP Ružinov, Bratislava
Oznamy a správy sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti v I. polroku 2008
KAZUISTIKA
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Marek Baláž
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace – příčiny a možnosti řešení
KOMENTÁRE
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
Poznámky ke sdělení Němec M.: Peroperační neurofyziologické monitorování míchy
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FN a ZSF OU, Ostrava
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FN a ZSF OU, Ostrava
Antiepileptika a kojení
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Ivica Husárová
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Účasť cerebella na kognitívnych a nemotorických funkciách v obraze funkčnej magnetickej rezonancie
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Diagnostika a terapie Alzheimerovy choroby.
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
Léčba diabetické polyneuropatie
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
MUDr. Evžen Nešpor
Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Jaká antiepileptika byste volili u poúrazové epilepsie?.
created by © zooom.sk s.r.o.