Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Poruchy pohybu a chování ve spánku
MUDr. Vilém Novák
Klinika dětské neurologie, Centrum pro poruchy spánku a bdění FN, Ostrava
MUDr. Jana Slonková
Neurologická klinika, Centrum pro poruchy spánku a bdění FN, Ostrava
Non-REM parasomnie
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
Prebudenie so zmätenosťou
MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Periodické pohyby končetinami ve spánku
MUDr. Miroslav Moráň
Neurologická klinika FN, Brno
Syndrom spánkové apnoe a pohybová aktivita ve spánku
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Porucha chování v REM spánku
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Marie Tinková
Neurologické oddělení ÚVN, Praha
Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch – úvod
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava – Ružinov
Projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou.
MUDr. Patrícia Frimmelová
Neurologické oddelenie NsP, Spišská Nová Ves
1st EPODES Course on Epilepsy Surgery, Brno
KAZUISTIKA
MUDr. Tomáš Zeman
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Pavel Cejpek, CSc.
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Iva Zichová, Ph.D.
Patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Hemza
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Jaroslav Strnadel
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno
Juxtafacetární cysty bederní páteře
MUDr. Kristýna Zemánková
Neurologické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s.
MUDr. Andrea Ruščanská
Neurologické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s.
MUDr. Josef Macháč
Neurochirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
Neurologické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s.
Neurenterická cysta jako raritní příčina neuralgiformní prosopalgie
prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. a 3. LF UK a ÚVN, Praha
Traumata periferních nervů ve světle jednoduché krásy licitovaného mariáše
KOMENTÁRE
MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Klinika rehabilitace FN, Olomouc
Poznámky ke článku „Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch“ autorky MUDr. Marie Tinkové
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Marek Baláž
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neuropsychologické a kognitivní vlivy hluboké mozkové stimulace subtalamického jádra u pacientů s Parkinsonovou nemocí
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neurologické projevy u mnohočetného myelomu
created by © zooom.sk s.r.o.