Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Chronické míšní poranění
MUDr. Jiří Kříž
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Veronika Hyšperská
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy
MUDr. Jiří Kříž
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Šárka Chvostová
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Léčba spasticity u chronického míšního poranění
MUDr. Veronika Hyšperská
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Kříž
Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy – naše zkušenosti
MUDr. Martin Sutorý, CSc.
Klinika Traumatologie LF MU se Spinální jednotkou v Úrazové nemocnici v Brně
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Klinika Traumatologie LF MU se Spinální jednotkou v Úrazové nemocnici v Brně
Péče o vyměšování moči a stolice u pacientů s transverzální míšní lézí
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Dufek
1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika FTN/IPVZ Praha
Diagnostika a léčba bolestí hlavy v České republice
MUDr. Martin Kucharík
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF a VFN, Praha
Huntingtonské fenokopie dospělého věku
MUDr. Ladislav Gurčík
Neurologické oddelenie VNsP Levoča
Súčasné trendy v diagnostike a liečbe neuroboreliózy
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Marek Macejka
Neurochirurgické oddělení Městská nemocnice, Ostrava
MUDr. Marian Starý
Neurochirurgické oddělení Městská nemocnice, Ostrava
MUDr. Robert Kroupa
Neurochirurgické oddělení Městská nemocnice, Ostrava
MUDr. Jan Síla
Neurochirurgické oddělení Městská nemocnice, Ostrava
Klinický případ: Teratom v oblasti kaudy
INFORMÁCIE
Zdeňka Bartáková
Již 10 let s vámi v ordinaci
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika, 1. LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.