Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Současné možnosti diagnostiky a terapie Parkinsonovy nemoci
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Farmakoterapia Parkinsonovej choroby – poznámky k situácii v SR
created by © zooom.sk s.r.o.