Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Poruchy nervosvalového přenosu
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, FN Bratislava-Ružinov
Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou myasthenia gravis
Myasthenia gravis je klinicky heterogenní onemocnění, které je charakterizováno kolísající svalovou slabostí a unavitelností, která se zhoršuje po fyzické zátěži nebo psychickém stresu. Článek shrnuje nejčastější klinické projevy a speciální vyšetřovací techniky, které mají za cíl stanovit diagnózu v iniciálních fázích rozvoje nemoci.
Kľúčové slová: myasthenia gravis, svalová slabost, unavitelnost, fluktuace, diplopie, ptóza, dysfagie, dysartrie, myastenická krize.

Practical experience with the clinical diagnosis of myasthenia gravis
Myasthenia gravis is a clinically heterogeneous disease that is characterized by fluctuating muscle weakness and fatigue, which is worse after physical exertion or mental stress. This article summarizes the most common clinical manifestations and special investigation that aim to establish the diagnosis of initial stages of development of the disease.
Key words: myasthenia gravis, muscle weakness, fatigue, fluctuation, diplopia, ptosis, dysphagia, dysarthria, myasthenic crisis.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Farmakoterapie myasthenia gravis
MUDr. Michala Jakubíková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kongenitální myastenické syndromy a myasthenia gravis dětského věku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Migréna a hormonální kontracepce
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice
Neuropatická bolest u diabetické neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Gabriela Zamišková
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Mgr. Jana Dlouhá
Neurologické oddělení, NsP v Novém Jičíně
Dana Šigutová
Oddělení následné péče Vítkov, detašované pracoviště NsP v Novém Jičíně
Poruchy řeči u Parkinsonovy nemoci
MUDr. Boris Leštianský
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti a Acute Pain Service, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Strategie opioidní léčby
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Antiepileptika v psychiatrii
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Michal Miler
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Petr Dušek
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
MUDr. Marie Kofránková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
Antonův-Babinskiho syndrom
MUDr. Aleš Kopal
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
MUDr. Zoltán Kerekes
Patologie Litomyšl
MUDr. Milan Mrklovský
Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
Primární lymfom mozku
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XX. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 26.–27. 3. 2010, Bratislava
LISTY REDAKCII
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK v Praze a FN KV, Praha
Listy redakcii
created by © zooom.sk s.r.o.