Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Záchvatové stavy neepileptického původu
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Centrum pro epilepsie, Brno
Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Michal Ryzí
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty u dospělých
MUDr. Martin Tomášek
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Video-EEG v diferenciální diagnostice neepileptických záchvatových stavů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Vysazování antiepileptik u pacientů s plně kompenzovanou epilepsií
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Alzheimerova nemoc a zapojení pečovatele do boje o kvalitu života
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN KV v Praze
Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
MUDr. Ivan Vrba
ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
Některé příčiny bolestí dolních zad a jejich léčba
PhDr. Petra Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Mastík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Je migréna progresivní onemocnění?
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Motaman Shaqbua
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Khaled Ghallab
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Sekundární generalizace záchvatů temporálního laloku: vzorec iktálního EEG v SEEG studii
KOMENTÁR
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Co ukázala subanalýza výsledků studie ECASS III
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.