Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Záchvatové stavy neepileptického původu
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Centrum pro epilepsie, Brno
Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Michal Ryzí
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty u dospělých
MUDr. Martin Tomášek
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Video-EEG v diferenciální diagnostice neepileptických záchvatových stavů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Vysazování antiepileptik u pacientů s plně kompenzovanou epilepsií
Vysazování antiepileptik u pacientů, kteří jsou dlouhodobě zcela bez záchvatů, je specifickou problematikou, pro kterou neexistují závazná doporučení. Vysazení antiepileptik po letech kompenzace by nemělo být čistě rozhodnutí lékaře, ale společným rozhodnutím lékaře a pacienta. Recidiva záchvatů může mít pro pacienta závažné osobní, sociální a pracovní následky. Souhrnný článek předkládá výsledky nejdůležitějších studií a metaanalýz publikovaných na toto téma.
Kľúčové slová: antiepileptika, vysazování, plná kompenzace, rizikové faktory.

Discontinuation of antiepileptic drugs in patients with inactive epilepsy
Discontinuation of antiepileptic drugs in patients who have been seizure-free in the long term is a specific issue for which there are no obligatory guidelines. Discontinuation of antiepileptic drugs after years of inactive disease should not be the physician's decision only; rather it should be the result of a mutual decision-making process between physician and patient. The recurrence of seizures may have serious personal, social and professional consequences for the patient. The paper presents the results of major studies and meta-analyses published in this area.
Key words: antiepileptic drugs, discontinuation, disease inactivity, risk factors.
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Alzheimerova nemoc a zapojení pečovatele do boje o kvalitu života
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN KV v Praze
Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
MUDr. Ivan Vrba
ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
Některé příčiny bolestí dolních zad a jejich léčba
PhDr. Petra Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Mastík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Je migréna progresivní onemocnění?
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Motaman Shaqbua
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Khaled Ghallab
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Sekundární generalizace záchvatů temporálního laloku: vzorec iktálního EEG v SEEG studii
KOMENTÁR
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Co ukázala subanalýza výsledků studie ECASS III
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.