Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Záchvatové stavy neepileptického původu
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Centrum pro epilepsie, Brno
Neepileptické záchvaty imitující epileptické v dětství a adolescenci
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Michal Ryzí
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Brno
Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Psychogenní neepileptické záchvaty u dospělých
MUDr. Martin Tomášek
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Video-EEG v diferenciální diagnostice neepileptických záchvatových stavů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Vysazování antiepileptik u pacientů s plně kompenzovanou epilepsií
MUDr. Kateřina Sheardová
1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Alzheimerova nemoc a zapojení pečovatele do boje o kvalitu života
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN KV v Praze
Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
MUDr. Ivan Vrba
ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
Některé příčiny bolestí dolních zad a jejich léčba
PhDr. Petra Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Mastík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Je migréna progresivní onemocnění?
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Motaman Shaqbua
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Khaled Ghallab
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů
Sdělení prezentuje nemocnou s ojedinělou triplicitou život ohrožujících intrakraniálních expanzivních lézí. Po řešení hydrocefalu a arachnoidální cysty zadní jámy lební provedená zobrazovací vyšetření prokázala rychle progredující tumor temporálně vpravo. Histologické vyšetření resekované nádorové tkáně prokázalo multiformní glioblastom. Součástí sdělení jsou i literární data ve vztahu k koincidenci podobných patologií a možnostem chirurgického řešení.
Kľúčové slová: hydrocefalus, arachnoidální cysta zadní jámy, glioblastoma multiforme.

Rare multiplicity in life-threatening expansive processes
The aim of the paper is to prezent case report of a patient with unique triplicity of life threatening intracranial expansions. Imaging studies performed after surgical treatment of hydrocephalus and posterior fossa arachnoid cyst revealed rapidly progressive right temporal lobe tumor. The result of histological evaluation of the resected tumor was glioblastoma multiforme. Relevant literature data related to the possibilities of surgical treatment of similar coincident pathologies are reviewed.
Key words: hydrocephalus, posterior fossa arachnoid cyst, glioblastoma multiforme.
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Sekundární generalizace záchvatů temporálního laloku: vzorec iktálního EEG v SEEG studii
KOMENTÁR
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Co ukázala subanalýza výsledků studie ECASS III
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.