Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny a Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny a Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Stručná epileptologie pro praxi
Cílem publikace je vytvořit stručnou pomůcku pro diagnostiku a léčbu pacientů s epilepsií v každodenní praxi lékařů. Supplementum uvádí přehled epileptologie dětského i dospělého věku: diagnostický algoritmus, klasifikační schémata, základní diferenciální diagnostiku, farmakoterapii a epileptochirurgii.
Kľúčové slová: epilepsie, epileptický syndrom, farmakoterapie, antiepileptika, epileptochirurgie, vagový stimulátor, centra pro epilepsie.

Epileptology in Brief for Practice
The aim of this paper is to provide a concise tool for diagnostics and therapy of epileptic patients for the everyday practice. The supplement contains a brief review of epileptology of both childhood and adult age: diagnostic algorithm, classification schemes, basic differential diagnostics, pharmacotherapy and epileptosurgery.
Key words: epilepsy, epileptic syndrome, pharmacotherapy, antiepileptic drugs, surgery of epilepsy, vagus nerve stimulation, epilepsy centre.
created by © zooom.sk s.r.o.