Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Neurologická klinika FTN, Praha
Některá další neurologická onemocnění a jejich léčba v graviditě a laktaci
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika FTN, Praha
Neurologická onemocnění v těhotenství a v období kojení
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika, FTNsP, Praha
PharmDr. Alena Linhartová
Nemocniční lékárna FTNsP, Praha
Léčba migrény během gravidity a kojení
MUDr. Eva Meluzínová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Těhotenství a roztroušená skleróza
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika FTN, Praha
Epilepsie, těhotenství a kojení
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrea Bártková
Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Antifosfolipidový syndrom: jedna z příčin ischemických mozkových příhod v mladším věku
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
Jak rozpoznat a léčit bolest hlavy na podkladě nadužívání medikace
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Diagnostické a indikační chyby při léčbě epilepsie
MUDr. Věra Malinová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Stacionář pro léčbu poruch intermediálního metabolizmu, Praha
Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika
MUDr. Eva Meluzínová
Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Štefania Rusnáková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsii, Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Eva Jansová, Ph.D.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Pavla Šultesová
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
MUDr. Lia Elstnerová
Pediatrická klinika, Neonatologické oddělení, LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsii, Brno
Pyridoxin-dependentní epilepsie – nové trendy v diagnostice a terapii
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Fakulta zdravotníctva PU v Prešove
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Fakulta zdravotníctva PU v Prešove
Psychologicko-sociálne atribúty sclerosis multiplex
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Současnost a budoucnost rekanalizační léčby akutních ischemických mozkových příhod
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie, PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, I. neurologická klinika, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Staré mesto
Mgr. Martin Malík, PhD.
Katedra logopédie, PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, I. neurologická klinika, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Staré mesto
Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou
MUDr. Miroslava Fauknerová
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. Tomáš Peisker
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. Eva Medová
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika, FNKV, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Praha
Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou
U 26leté pacientky užívající hormonální antikoncepci, s anamnézou migrény a drobným kraniotraumatem v předchorobí, se rozvinul obraz typicky migrenózní bolesti hlavy, bez abnormit v objektivním neurologickém nálezu. Pro protrahovaný průběh obtíží, změny v charakteru bolesti hlavy a rizikové faktory v osobní anamnéze bylo provedeno CT a MR mozku, kde byla prokázaná trombóza sinus sigmoideus a transversus vlevo. U pacientů s primární bolestí hlavy bývá často věnovaná menší pozornost pátrání po sekundární příčině bolesti. Nezbytné je provedení morfologického vyšetření, zejména pokud odhalíme atypický průběh bolestí a rizikové faktory. Cílem kazuistiky je upozornit na úskalí diagnostiky nitrolební žilní trombózy, zejména u pacientů s již diagnostikovanou primární bolestí hlavy.
Kľúčové slová: nitrolební žilní trombóza, migréna, diagnostika.

Cerebral venous trombosis covered by migraine
A 26-year-old patient, currently on hormonal contraceptive medication, with a prior medical history of common migraine and a mild head injury was admitted in our department for typical presentation of a migrenous headache. No significant neurological findings during her medical examination. Due to the prolonged course of a headache, risk factors and changes in presentation of a headache a CT scan was requested. Due to the suspission of venous thrombosis MRI of the brain was also requested. Thrombosis of the sigmoid and transverse sinuses were proven. It is a tendency or common practise, not to pay so much attention as to include secondary cause of a headache, in the differential diagnosis of patients already suffering from the primary headaches. Therefore it is necessary to consider morphological examination of a brain, especially when there is an atypical presentation headache combined with other major risk factors. The objective of the case study is to highlight the problems associated with the diagnosis of cerebral venous thrombosis, in a patient suffering primary headaches.
Key words: cerebral venous trombosis, migraine, diagnosis.
KONTROVERZIE
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
vedoucí Centra pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Demence s Lewyho tělísky a demence u Parkinsonovy nemoci
KOMENTÁR
MUDr. Petr Aulický
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Komentář k článku „Nitrolební žilní trombóza maskovaná migrénou“
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie – Neurológia pre prax, 14. – 16. 10. 2010, Nový Smokovec
created by © zooom.sk s.r.o.