Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Pavlína Cahová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Mgr. Jana Pejčochová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Hyperkinetická porucha/ADHD v dospívání a dospělosti: diagnostika, klinický obraz a komorbidity
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, Ph.D.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
RNDr. Silvia Lakatošová, Ph.D.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
RNDr. Eva Schmidtová, Ph.D.
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Peter Krajmer
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, Ph.D., MPH
Ústav molekulárnej BioMediciny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Úloha testosterónu v etiológii autizmu – hypotéza hypermužského mozgu
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Brno
Neurovývojové poruchy a jejich důsledky v dospělém věku
Mgr. Jana Pejčochová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Specifické vývojové poruchy učení – oblasti funkčního deficitu a modely poruch
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Ústav speciálněpedagogických studií, Oddělení komunikačních a senzorických poruch, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Aktuální náhled na dyslexii a související poruchy čtení v dětství a dospělosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D.
Česká teratologická informační služba, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D.
Česká teratologická informační služba, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Roztroušená skleróza a její léčba v těhotenství z pohledu České teratologické informační služby: hodnocení rizika embryotoxicity farmakoterapie na základě dosavadních zkušeností
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
První epileptický záchvat – diagnostický postup a indikace k zahájení terapie
MUDr. Jiří Mastík
1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Familiární hemiplegická migréna
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Centrum pro kognitivní poruchy, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Koncepce mírné kognitivní poruchy u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Martin Kucharík
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Andrea Barčíková
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Mariana Pápayová
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Vývoj funkcionálneho tremoru v rámci organického psychosyndrómu
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Michal Filip, Ph.D.
Neurochirurgie KNTB Zlín
MUDr. Petr Linzer
Neurochirurgie KNTB Zlín
MUDr. Filip Šámal, Ph.D.
Neurochirurgie KNTB Zlín
Peroperační 3D sonografie v neurochirurgii
MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
Neurologické oddelenie VNsP Levoča a. s.
Neskorá neuroborelióza či postboreliový syndróm?
MUDr. Radek Kaiser
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
Akutně probíhající multiformní glioblastom u mladého muže
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU v Prešove
MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Neurologická klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
Centrum hemostázy a trombózy, Hemo-Medika s. r. o., Prešov/Košice
MUDr. Beáta Beňová
Hematologická a transfuziologická ambulancia, Košice
Sclerosis multiplex a vrodená trombofília
MUDr. Aleš Kopal
Neurologická klinika PKN, a. s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Jan Latta
Neurologická klinika PKN, a. s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Milan Mrklovský
Radiologické odd. PKN, a. s. Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a. s. Pardubice a FZS Univerzita Pardubice
Stiff limb syndrom
INFORMÁCIE
MUDr. Jan Hromada
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., sedmdesátiletý
KONTROVERZIE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika FTN, Praha
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Léčba valproátem v populaci mladých žen
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neurológovia sa pýtajú …
MUDr. Kateřina Zárubová
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.