Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Hyperkinetické syndromy
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice
Tardivní dystonie
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, Bratislava
Tremor z pohľadu klinického neurológa
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Choreatické dyskineze
MUDr. Ondřej Fiala
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Tiky a Touretteův syndrom
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Martina Bočková
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Myoklonus
MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Balizmus
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Dufek
RS centrum, I. neurologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta v České republice?
MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Dita Kalnická
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Novinky ve farmakoterapii demencí
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Akútne myelitídy – etiológia, diagnostika a liečba
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Současné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu
MUDr. Miroslava Muchová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Sandiferův syndrom
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Zdeněk Pavelka
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
MUDr. Karel Zitterbart
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Nádory centrálního nervového systému u dětí
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Jerie
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Radko Kříž
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Stanislav Černohorský
Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Komplikace perkutánní kyfoplastiky
Devětatřicetiletá pacientka byla přijata na naše oddělení pro traumatickou kompresivní frakturu obratlového těla Th9. Klinický i grafický MRI nález byl vhodný k provedení perkutánní kyfoplastiky. Při tomto ošetření došlo k vzácné komplikaci – úniku cementu do měkkých paravertebrálních tkání. Vzhledem k deklarovaným vlastnostem implantovaného materiálu, především biodegradabilitě kostního cementu, byla nemocná observována. V průběhu dní se objevily progredující bolesti v zádech a ztížené dýchání. Grafické kontroly prokázaly rozvíjející se pleuropulmonální změny. Došlo k rozvoji ohraničeného zánětlivého ložiska a fluidotoraxu s následnou respirační insuficiencí. Pacientka byla indikována k evakuaci abscesu, exstirpaci cementu mimo kostní tkáň a k následné hrudní drenáži. Stav nemocné se však nadále zhoršoval, progredoval i grafický nález a byla nutná druhá revize s provedením dekortikace plicního laloku. Po tomto zákroku byl další klinický průběh již příznivý.
Kľúčové slová: komplikace, perkutánní kyfoplastika, biodegradabilní kostní cement, fluidotorax, empyém, dekortikace plíce, torakotomie.

Complications of percutaneous kyphoplasty
A 39-year-old female patient was admitted to our department for traumatic compression fracture of the Th9 vertebral body. The clinical finding as well as MRI finding favoured percutaneous kyphoplasty. A rare complication – cement leakage into the soft paravertebral tissues – occurred during this procedure. Because of the declared properties of the implanted material, particularly the biodegradability of bone cement, observation of the patient was carried out. Over the course of days, progressive back pain and difficult breathing occurred. Imaging methods revealed progressive pleuropulmonary changes. A circumscribed inflammatory focus and pleural effusion with subsequent respiratory insufficiency developed. The patient was indicated for abscess evacuation, extirpation of the cement from the osseous tissue and subsequent thoracic drainage. However, the patient’s condition continued to deteriorate as did the imaging finding and a second revision was necessary which involved pulmonary lobe decortication. Following this procedure, the further clinical course was favourable.
Key words: complication, percutaneous kyphoplasty, biodegradable bone cement, pleural effusion, empyema, pulmonary decortication, thoracotomy.
MUDr. Hynek Lachmann
Neurologická klinika FN Motol, Praha
Spontánní nitrolební hypotenze
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU u sv. Anny, Brno
Publikujeme v zahraničí
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Neurológovia sa pýtajú…
created by © zooom.sk s.r.o.