Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Spontánní intracerebrální krvácení – úvod tématu
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Příčiny, klinický obraz a diferenciální diagnostika spontánního intracerebrálního krvácení
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Konzervativní léčba spontánního intracerebrálního krvácení
MUDr. Martin Kovář
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, Neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha Neurochirurgická klinika ÚVN a 1. LF UK, Praha
Volba antiepileptické léčby na dvou osách: I. podle typu epileptických záchvatů/syndromu a podle priorit antiepileptika; II. podle individuality pacienta
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Mgr. Petr Nilius
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Mgr. Dagmar Beránková
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Mgr. Petra Szajterová
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Porucha chování a nálady u demencí
MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, Oddělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti Praha 6 – Řepy
MUDr. Jiří Nedělka
Oddělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti Praha 6 – Řepy
Ing. Jakub Schlenker
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Společné biomedicínské pracoviště ČVUT FBMI a UK 1. LF
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Neuropatická komponenta chronických bolestí bederní páteře
Chronická bolest bederní páteře (CBBP) sužuje v civilizovaných zemích až 10 % populace. Etiologie CBBP je komplexní, zahrnuje strukturální změny skeletu páteře, meziobratlové ploténky a okolních měkkých tkání, významné jsou též vlivy psychosociální. Z hlediska je CBBP bolestí smíšenou s uplatněním nociceptivních i neuropatických vlivů. Neuropatická komponenta postihuje až třetinu pacientů s CBBP, může se projevovat charakteristickou iradiací do končetiny (radikulární neuropatická CBBP) či neuropatickými projevy v bederní oblasti (lokální neuropatická bolest). Práce pojednává o anatomických a patofyziologických souvislostech relevantních pro rozvoj neuropatické bolesti u CBBP a možnostech její diagnostiky a terapie.
Kľúčové slová: chronická bolest bederní páteře, neuropatická bolest, degenerativní onemocnění páteře.

Neuropathic component of chronic low back pain
Chronic low back pain (CBBP) is a common symptom affecting around 10 % of adult population in Western societies. Neuropathic component is common, affecting around 1/3 of CBBP patients. It consists of local neuropathic pain within the degenerated intervertebral disc and surrounding soft tissues as well as radicular pain which is caused by local nerve root compression, swelling or inflamation. Clinical manifestation of neuropathic low back pain depends on affected nerve structures. Compression of nerve root or ventral rami of spinal nerve usually causes sciatica. Symptoms of local neuropathic pain vary from latent trigger points or segmental tenderness (myofascial pain syndrome) to abnormal skin sensations within the low back area. Presence of neuropathic pain has important impact upon analgetic treatment, first line non-steroid antiflogistics (NSA) are effective in nociceptive pain only and does not have significant effect on neuropathic component. Adjunct of tricyclic antidepressants, 3rd generation anticonvulsants such as pregabaline or gabapentine or local anesthetic/steroid blocks can be beneficial in patients who do not respond to NSA in monotherapy. Non-pharmacotherapeutical procedures – manipulation techniques, back school, physical therapy, accupuncture or psychotherapy are no less effective therapeutic approaches, that can be used for complex treatment of chronic low back pain.
Key words: chronic low back pain, neuropathic pain, degenerative spine disease.
MUDr. Tomáš Procházka
Centrum pro epilepsie, neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Náhlá smrt u epileptiků (SUDEP)
MUDr. Vilém Novák
Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava
MUDr. Marie Kunčíková
Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava
Nadměrná denní spavost a její léčba
MUDr. Martin Šimo
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
Fibromyalgia
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Bolesti hlavy u seniorů
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
MUDr. Aleš Kopal
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
MSN Petra Mandysová
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
MUDr. Ján Latta
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
Komplikace ischemické cévní mozkové příhody
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika, 1. LF UK, Praha
Stará a nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu chorobu v podmínkách ČR
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Nikola Vojvodic, Ph.D.
Institute of Neurology, CCS Belgrade, Srbsko
MUDr. Ivana Tyrlíková
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Iktální bradykardie a asystolie u pacientů s fokální epilepsií – retrospektivní studie
MUDr. Jana Laštovičková
Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Kolín
Hereditární amyloidóza s defektem transthyretinu a její neurologické projevy
REFERÁTY Z LITERATÚRY
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Publikujeme v zahraničí
created by © zooom.sk s.r.o.