Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Pavel Kuthan
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Petr Sklenka
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Neuritida zrakového nervu u roztroušené sklerózy mozkomíšní – typické obrazy a úskalí diferenciální diagnostiky
MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Editorial
MUDr. Aneta Klímová
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Kuthan
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petr Sklenka
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zánětlivý pseudotumor očnice
MUDr. Pavel Kuthan
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Diblík
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petr Sklenka
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Aneta Klímová
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
Temporální arteriitida – akutní onemocnění vyžadující neodkladnou péči
MUDr. Petr Sklenka
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Kuthan
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
Idiopatická intrakraniální hypertenze – pseudotumor cerebri z pohledu oftalmologa
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Linda Čechová
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, FN KV, Neurologická klinika, Praha
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, FN KV, Neurologická klinika, Praha, AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, FN KV, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha
Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: diagnostika a léčba
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a. s. a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Magdalena Derďáková
Neurologická klinika PKN, a. s. a FZS Univerzita Pardubice, Neurologické oddělení, Litomyšlská nemocnice, Litomyšl
MUDr. Ján Latta
Neurologická klinika PKN, a. s. a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Milan Mrklovský
Radiodiagnostické oddělení PKN a. s. a Multiscan s. r. o., Pardubice
Akutní polyradikuloneuritida – diferenciální diagnostika
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Vývoj nových léků v oblasti RS – změnila se prognóza pacienta?
MUDr. Irena Novotná
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Epilepsie a metabolický syndrom X
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Pokroky v léčbě hereditárních svalových chorob
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna, Praha-Bohnice
Nejčastější demence a jejich léčba
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Věra Štěpánková
Neurologická klinika PKN, a. s., a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Ján Latta
Neurologická klinika PKN, a. s., a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Jan Hájek
Radiologické oddělení PKN, a. s., Pardubice
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a. s., a FZS Univerzita Pardubice
Primární absces psoatu
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
MUDr. Jan Hromada, sedmdesátiletý
Josef Bednařík
Člen výboru Neuromuskulární sekce (NMS) České neurologické společnosti (ČNS) ČLS JEP a místopředseda ČNS ČLS JEP
Stanislav Voháňka
Předseda NMS ČNS ČLS JEP
Edvard Ehler
Člen výboru NMS ČNS ČLS JEP a ČNS ČLS JEP
Zdeněk Ambler
Člen výboru NMS ČNS ČLSJEP a ČNS ČLS JEP
Jiří Piťha
Vedoucí lékař Centra pro léčbu myasthenia gravis Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Jiří Vencovský
Předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
Jiří Litzman
Vědecký sekretář České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou – zkrácená verze
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika Univerzitnej nemocnice akademika L. Dérera, Bratislava
Profesor Lisý – svieži sedemdesiatnik
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Životné jubileum prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.
KONTROVERZIE
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Vertebrobazilární insuficience
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miroslav Murgaš
Predseda Sekcie detskej neurológie SNeS
45. česko-slovenské dni detskej neurológie
created by © zooom.sk s.r.o.