Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Úvodní slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Neuropatická bolest
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum léčby bolesti při Anesteziologicko-resuscitační klinice LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Invazivní metody v léčbě chronické bolesti
PhDr. Petr Knotek, CSc.
Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Psychologické aspekty chronické bolesti
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
ARO Nemocnice Na Homolce, Praha
Neuromodulační metody v léčbě bolesti s důrazem na neurostimulace
MUDr. Jan Lejčko
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN, Plzeň
Farmakoterapie bolesti – analgetika a adjuvantní analgetika
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK, Praha
Patofyziologie chronické bolesti
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Bolest u pacientů s nádorovým onemocněním
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
ARO Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
CVLB při Klinice rehabilitace 2. LF UK a FN Motol, Praha
Možnosti prevence a léčby chronických bolestí zad
created by © zooom.sk s.r.o.