Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a II. neurologická klinika MU a FN Brno
Endokrinně ovlivňované bolesti hlavy
MUDr. Jiří Mastík
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Perzistující migrenózní aura bez infarktu
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika IPVZ/TN, Praha
Bolesti hlavy – úvod k hlavnímu tématu
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika TN, Praha
Bolesti hlavy při nadužívání akutní analgetické medikace
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Bolestivé diabetické neuropatie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Tomáš Nedělka
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole, Praha
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole, Praha
Neuromuskulární poruchy u tyreopatie
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Mária Králová, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Alzheimerova choroba a zmiešaná demencia – jedna entita alebo dve?
MUDr. Eduard Minks
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Ivica Husárová
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Anna Hlučková
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Hana Streitová
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Brno
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte – elektromyografická technika
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Lucie Augustini
Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín
MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UP a FN Olomouc
Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Lubomír Jurák
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Liberec
MUDr. Pavel Buchvald
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Liberec
MUDr. Radim Brabec
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Liberec
doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Liberec
Spontánní epidurální hematom krční páteře
MUDr. Milan Labonek
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Marta Neklanová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jindřiška Burešová
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, FN u sv. Anny, LF MU Brno
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Subkortikální „band“ heterotopie mozkové kůry s farmakorezistentní epilepsií
INFORMÁCIE
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
Ocenění od vydavatelství časopisu Lancet Neurology
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Publikujeme v zahraničí
KOMENTÁR
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Komentář k článku prof. Nádvorníka a dr. Drličkové „Autorský pohled na počáteční etapu stimulační léčby epilepsie a na její význam“
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Neurológovia sa pýtajú…
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Pavel Nádvorník, DrSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
MUDr. Viera Drličková, CSc.
Slovenské liečebné kúpele, Piešťany
Autorský pohled na počáteční etapu stimulační léčby epilepsie a na její význam
ABSTRAKTY
Zimné dni sklerózy multiplex, 20. – 21. január 2012, Štrbské Pleso
ONLINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Neurológia pre prax v roku 2011 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.