Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Svalová onemocnění-úvodné slovo
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2, LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D.
Ústav biologické a lékařské genetiky, LF UK a FN Motol, Praha
Myotonické dystrofie
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha
assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC
Division of Neurology, Department of Pediatrics, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny, UK 2. LF a FN Motol, Praha
Kongenitální myopatie
assoc. prof. Jiří Vajsar MD, MSc, FRCPC
Division of Neurology, Department of Pediatrics, The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha
Kongenitální svalové dystrofie
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Rhabdomyolýza
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a.s. a FZS Univerzita Pardubice
doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologické anatomie, FN Motol a LF UK Praha
Zánětlivé myopatie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ema Kantorová, PhD
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a UN, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.,
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a UN, Martin
MUDr. Jozef Michalik
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a UN, Martin
Hodnotenie kvality života pacientov so sclerosis multiplex
MUDr. Hana Krijtová
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Genetické testování u idiopatických epileptických syndromů a epileptických encefalopatií – díl I.
doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc.
Ambulance dětské neurologie, Blansko
Migréna nebo epilepsie – dilema ambulantního dětského neurologa
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Irena Doležalová
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
MUDr. Klára Musilová
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Bohunice
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
Neparaneoplastická limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek
MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika IPVZ a Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Silvie Johanidesová
Neurologická klinika IPVZ a Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
CELLO-ILC-CZ, Fakulta humanitních studií UK, Praha
MUDr. Martin Mašek
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a Nemocnice Bulovka, Praha
MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
Čím může překvapit zapomínání a špatná chůze
KONTROVERZIE
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika FN Brno
Cervikální myelopatie: neoperovat či operovat?
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika, LF UP a FN, Olomouc
Spondylogenní cervikální myelopatie a chirurgická léčba
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
46. slovensko-české dni detskej neurológie a XXII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
created by © zooom.sk s.r.o.