Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF Univerzita Komenského, Bratislava
Neurogénne poruchy komunikácie – úvod
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF Univerzita Komenského, Bratislava
PhDr. Mgr. Milena Košťálová
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno, CEITEC MU, Brno
Neurogénne poruchy komunikácie u dospelých
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF Univerzita Komenského, Bratislava
Kognitívno-komunikačné poruchy
Mgr. Ľubica Petričková
Ambulancia klinickej logopédie, Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.
Ambulancia klinickej logopédie, Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, UNB, Bratislava
PaedDr. Jana Marková, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF UK, Bratislava
Dokážu súčasné diagnostické testy používané v klinickej praxi odhaliť narušenú komunikačnú schopnosť u pacientov s postupne rastúcim organickým poškodením mozgu?
PhDr. Mgr. Milena Košťálová
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC MU, Brno
Afázie a možnosti jejího skríninkového stanovení pomocí Mississippi Aphasia Screening Test – české verze (MASTcz)
doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, PdF Univerzita Komenského, Bratislava
Vývinová dysfázia v predškolskom veku – začiatok dyslexie?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Význam magnetické rezonance ve sledování aktivity roztroušené sklerózy – pohled klinického neurologa
MUDr. Martin Vyhnálek
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Mgr. Tomáš Nikolai
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Časná diagnostika Alzheimerovy nemoci ve světle nových diagnostických kritérií
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Spánek a bolest hlavy
MUDr. Ivana Tyrlíková
Univerzitní centrum pro epilepsii, 1. neurologická klinika, FNsP u sv. Anny, Brno
Marihuana a epilepsie, mýty a fakta
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Petra Žurková
Klinika nemocí plicních a TBC FN a LF MU Brno
MUDr. Adel Shudeiwa
Neurologické oddělení Nemocnice Třebíč
Vyšetření funkce plic a respiračních svalů u pacientů s neuromuskulárním onemocněním
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavlína Zborníková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Eva Krasulová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Petr Bušek
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Petra Nytrová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Věra Peterová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze, Oddělení magnetické rezonance, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Nataša Špačková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Autoimunitní limbická encefalitida asociovaná s LGI1 protilátkami
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, Banská Bystrica
25. slovensko-český epileptologický zjazd, Tále, Hotel Partizán, 21. – 22. 9. 2012
created by © zooom.sk s.r.o.