Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Úvodné slovo
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Neurotraumatológia
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF MU Brno
Novinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Súčasné názory na problematiku ľahkého mozgového poranenia
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Zuzana Čarnická
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Petra Keményová
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Posttraumatická epilepsia
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FN a LF MU, Brno
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF MU, Brno
Kraniocerebrální poranění a možnosti následné neurorehabilitace – popis problematiky a přehled literatury
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Čarnická
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Pavel Šiarnik
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Lucia Krížová
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN, Bratislava
Epilepsia u pacientov so sklerózou multiplex
MUDr. Klára Brožová
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha
Ketogenní dieta
MUDr. Kateřina Menšíková
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Igor Nestrašil
Brain Sciences Center, University of Minnesota, Minneapolis, MA, USA
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP a FN Olomouc
Behaviorální komplikace dopaminergní terapie v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
Možnosti diagnostiky a liečby diabetickej autonómnej neuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. David Franc
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petra Smolková
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kateřina Menšíková
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Parkinsonský syndrom u pacienta s dlouhodobou pracovní expozicí manganu
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FN Ostrava
MUDr. Vítězslav Novák
Oddělení imunologie a alergologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Neuromyotonie
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
KOMENTÁR
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Rooseveleta Banská Bystrica
Komentár k článku Klobučníkovej K. „Posttraumatická epilepsia“
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP
XXIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 22. – 23. marca 2013, Bratislava
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
MUDr. Kateřina Menšíková
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
James Parkinson a jeho doba
created by © zooom.sk s.r.o.