Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof.MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny
Úvodné slovo
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Funkční zobrazovací metody v neurologii a neurochirurgii
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice, KZ a.s. a Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.
Anatomický ústav 1 LF. UK, Praha
MUDr. Michal Orlický
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice, KZ a.s. a Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice, KZ a.s. a Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Klinické využití funkční magnetické rezonance (fMRI) při operacích mozkových nádorů v primární motorické oblasti
V souhrnném článku vysvětlujeme princip a metodiku funkční magnetické rezonance při lokalizaci primární motorické kůry. Po vysvětlení principu fMRI se zaměřujeme na vlastní soubor 18 pacientů, u kterých jsme hodnotili spolehlivost fMRI ve srovnání s konvenční metodou – elektrickou kortikální stimulací. Závěrem navrhujeme základní pravidla postupu při funkčním vyšetřování a operování mozkových nádorů v motorické krajině.
Kľúčové slová: funkční magnetická rezonance, elektrická kortikální stimulace, mozkový nádor, eloquence, neuronavigace.

Clinical use of functional magnetic resonance imaging (fMRI) when operating on brain tumours in the primary motor area
The article explains the principle and methodology of functional magnetic resonance imaging in localizing the primary motor cortex. The explanation of fMRI principles is followed by focusing on our own group of 18 patients in whom the reliability of fMRI was evaluated in comparison with a conventional method – electrical cortical stimulation. In conclusion, we propose some fundamental rules for how to proceed when functionally examining and operating on brain tumours in the motor area.
Key words: functional magnetic resonance imaging, electrical cortical stimulation, brain tumour, eloquence, neuronavigation.
MUDr. Irena Doležalová
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
MUDr. Karol Bolčák
Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, Masarykův onkologický ústav, Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, MU Brno
Využití pozitronové emisní tomografie (PET) v neurologii
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Kateřina Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klinické využití SPECT v neurologii
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Petr Mikulenka
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Ing. Radek Mareček
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Ing. Michal Mikl, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Dufek
I. neurologická klinika MU, FN u sv. Anny v Brně
Léčba roztroušené sklerózy v České republice – možnosti a realita
MUDr. Darina Petrleničová, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Katarína Kračunová, PhD.
Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Neurologické komplikácie prehliadnutej hypovitaminózy B12 pri Crohnovej chorobe
MUDr. Monika Jelínková
Neurologická klinika FN Ostrava, Neurologické oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj
doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Neurologická klinika FN Ostrava, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Ing. Tomáš Svoboda
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Karel Máca, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Marek Sova
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. George Hanoun
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
Neurologická klinika, LF MU a FN Brno
Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Praktické zkušenosti se zonisamidem v dětství a adolescenci
KOMENTÁR
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Diflunisal – nová možnosť účinnej farmakologickej liečby familiárnej amyloidnej polyneuropatie?
created by © zooom.sk s.r.o.