Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Fyzikální příčiny nemocí z povolání
MUDr. Eduard Minks
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Alexandra Minksová
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Viera Babičová
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Profesionální syndrom karpálního tunelu
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Útlakové léze loketního nervu profesionálního původu
MUDr. Milan Richtr, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
Neurologická klinika TN Praha
Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzita Pardubice
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Státní Zdravotní Ústav, Praha
Vibrační neuropatie
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
MUDr. Jiří Štědrý
Ortopedické oddělení, PKN a.s., Pardubice
PhDr. Kateřina Čermáková
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
PhDr. Magda Taliánová
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
Diferenciální diagnostika bolestí zápěstí z pohledu ortopeda
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem na magnetické rezonanci u pacientů s roztroušenou sklerózou
MUDr. Jiří Piťha
MS Centrum Teplice, Neurologické oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Imunomodulační vlastnosti intravenózního imunoglobulinu
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Polymyozitida
Polymyozitida (PM) je vzácné onemocnění manifestující se svalovou slabostí především v oblasti proximálních částí končetin. Řada pacientů má také extramuskulární projevy, např. dysfagii, intersticiální plicní chorobu nebo artritidu. Ve svalové biopsii se najde endomyziální zánětlivý infiltrát a hyperexprese HLA molekul 1. třídy, EMG ukáže myogenní nález a většinou jsou elevované sérové hladiny CK a dalších enzymů ze svalů. Diagnosticky pomáhá také určení přítomnosti autoprotilátek v séru, z nichž některé jsou vysloveně specifické pro polymyozitidu a určují prognózu, protože se pojí s klinickými syndromy, jako je např. antisyntetázový syndrom. Řada pacientů s PM odpovídá na léčbu glukokortikoidy či imunosupresivy, plná rezistence je důvodem k verifikaci diagnózy.
Kľúčové slová: myozitida, zánětlivá myopatie, klasifikace, autoprotilátky, léčba.

Polymyositis
Polymyositis is a rare disease manifesting with muscle weakness located particularly to proximal parts of extremities. A number of patients have also extramuscular manifestations, such as dysphagia, interstitial lung disease or arthritis. Muscle biopsy shows endomysial inflammatory infiltrate and MHC class I hyperexpression on muscle cells, EMG displays myogenic findings, and usually CK and/or other muscle enzyme levels are elevated. Detection of serum autoantibodies is diagnostically and prognostically helpful since some of them are specific for myositis and typical for particular clinical situations, such as antisynthetase syndrome. Many patients with PM respond to glucocorticoid or immunosuppressive treatment; full resistance prompts to diagnosis verification.
Key words: myositis, inflammatory myopathy, classification, autoantibodies, treatment.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Renata Coufalová
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Eva Čecháková
Radiologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Zlepšení kvality života v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy
created by © zooom.sk s.r.o.