Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvod k hlavnej téme spasticita
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Komplexní centrum spasticity, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Patofyziologie spasticity
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Klinické aspekty spasticity
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Spasticita – klinické škály
MUDr. František Cibulčík, PhD
Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava Ružinov
Liečba spasticity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Branislav Veselý
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
Masarykova univerzita, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, 1. neurologická klinika LF MU ve FN sv. Anny; Středoevropský technologický institut – CEITEC, Brno
Patofyziológia vzniku motorických nežiaducich účinkov dlhodobej dopaminergnej liečby Parkinsonovej choroby
MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
Lumbální spinální stenóza – operovat či neoperovat?
MUDr. Pavlína Danhofer
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Jana Pavloušková
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jana Földesová
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Vladimír Drvota
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vliv LPG-endermoterapie na kožní změny vzniklé během dlouhodobé léčby glatiramer acetátem
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Mgr. Slavomíra Mattošová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
MUDr. Viera Holecová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Pompeho choroba – kazuistika juvenilnej formy
MUDr. Michaela Kaiserová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Renata Coufalová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy
prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.