Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Úvod k hlavnej téme spasticita
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Komplexní centrum spasticity, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Patofyziologie spasticity
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Klinické aspekty spasticity
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Spasticita – klinické škály
MUDr. František Cibulčík, PhD
Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava Ružinov
Liečba spasticity
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Branislav Veselý
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
Masarykova univerzita, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, 1. neurologická klinika LF MU ve FN sv. Anny; Středoevropský technologický institut – CEITEC, Brno
Patofyziológia vzniku motorických nežiaducich účinkov dlhodobej dopaminergnej liečby Parkinsonovej choroby
MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU, Brno
Lumbální spinální stenóza – operovat či neoperovat?
MUDr. Pavlína Danhofer
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
MUDr. Ondřej Horák
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
Mgr. Jana Pavloušková
Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN, Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie, Brno
Syndrom Dravetové: těžká myoklonická epilepsie v časném dětství
Syndrom Dravetové se řadí mezi vzácné progresivní epileptické encefalopatie. Klinická manifestace začíná v prvním roce života u dosud normálně se vyvíjejících dětí. Objevují se generalizované nebo lateralizované klonické záchvaty, často protrahované a vázané na febrilní infekty. Později se objevují i jiné formy záchvatů doprovázené deteriorací psychomotorického vývoje. V současné době je možné genetické potvrzení mutace v SCN1A genu u 70–80 % pacientů. V 5 % případů se jedná o mutaci v genu PCDH19, vzácně pak jsou prokázány i mutace v GABARG2 a SCN1B genu. V terapii se uplatňuje především valproát a klobazam, jako přídatná terapie stiripentol. Dále pak topiramat, levetiracetam, ketogenní dieta. Časná diagnostika a zařazení tohoto epileptického syndromu jsou z terapeutického hlediska velmi důležité.
Kľúčové slová: Dravetové syndrom, myoklonická epilepsie, epilepsie, terapie.

Dravet syndrome: severe myoclonic epilepsy in infancy
Dravet syndrome is classified as a rare progressive epileptic encephalopathy. Seizure onset starts in the first year of life in so far normal developped children. Generalised or lateralized clonic-tonic seizures, often prolonged and during the febrile infect can be observed. Later on, we can see other types of seizures accompanied by deterioration of psychomotor development. In present, the genetic basis of this syndrom with mutations in SCN1A gene can be detected in 70–80 % of patients. 5 % of patients have mutation in PCDH19 gene, rarely the mutations in GABARG2 and SCN1B genes can be detected. Beneficial effect in the therapy of DS is observed in valproic acid, clobazame and as add-on therapy stiripentol. Topiramat, levetiracetam and ketogenic diet can also bring a positive effect in the seizure reduction. Early diagnostics of DS is very important from the therapeutical point of view.
Key words: Dravet syndrome, myoclonic epilepsy, epilepsy, therapy.
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jana Földesová
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Vladimír Drvota
Dermatovenerologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vliv LPG-endermoterapie na kožní změny vzniklé během dlouhodobé léčby glatiramer acetátem
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Mgr. Slavomíra Mattošová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Ján Chandoga CSc.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
MUDr. Viera Holecová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Pompeho choroba – kazuistika juvenilnej formy
MUDr. Michaela Kaiserová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Renata Coufalová
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy
prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ Praha
Vlastní reakční čas. Způsobí jednostranná léze velkého mozku asymetrii reakčního času?
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Neurológovia sa pýtajú …
created by © zooom.sk s.r.o.