Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KAZUISTIKA
Doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc.
Neurologická a myoskeletální ordinace, Olomouc
Klinické zkušenosti s přípravkem citalopram (Seropram) v neurologické ambulantní praxi
MUDr. Pavel Ressner
Neurologická klinika FN Ostrava-Poruba
Kazuistika pacienta s Parkinsonovou nemocí s fluktuacemi a dyskinezami
KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Neurologická klinika 1. LFUK a VFN, Praha
Co je to amusie?
NEUROLÓGIA V SKRATKE
Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně
Algoritmus diagnostiky a léčby cévních mozkových příhod
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martin Bareš
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Neurofyziologické Vyšetřovací Metody v klinické neurologické praxi
MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně
Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických (pseudoepileptických) záchvatů v klinické praxi
MUDr. Jan Vacek
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ, FNKV, Praha
Chronické bolesti v kříži – jeden z aspektů
MUDr. Pavel Ressner
Neurologická klinika FN Ostrava Poruba
Diferenciální diagnostika demencí
MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Parkinsonské syndromy
created by © zooom.sk s.r.o.