Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Introdukcia
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Etika krízových stavov (nielen) v neurológii – versus „Ad usum Delphini“
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Neurologické poruchy v rámci kritických stavů: proč je diagnostikovat?
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post-mortem
MUDr. Jana Martinková, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Martin Chrastina, PhD.
Urologická klinika LF UK a SZU, Centrum pre transplantácie orgánov, UN Bratislava
MUDr. Miriam Cingelová
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Mozgová smrť – medicínske aspekty, legislatívne normy v Slovenskej republike
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém odděleni KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Chyby a omyly v diagnostice roztroušené sklerózy
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Zlín, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Indikace paliativní hospicové péče po cévní mozkové příhodě
MUDr. Ivana Tyrlíková
Mid-Atlantic Epilepsy and Sleep Center, Bethesda, USA, Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Pavel Klein, M.B., B. Chir.
Mid-Atlantic Epilepsy and Sleep Center, Bethesda, USA
Ketogenní dieta – její účinnost a praktické užití
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a. s., Zvolen
Klinicko-genetická heterogenita dopa-responzívnej dystónie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Sperling
Neurologická ambulance Přerov
Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti
MUDr. Pavel Šiarnik
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Čarnická
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Lucia Krížová
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Veronika Vestenická, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Cerebrálna amyloidná angiopatia
FARMAKOTERAPIA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Fycompa® (perampanel) – nový lék pro léčbu epilepsie
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Nové antidepresívum s multimodálnym účinkom – vortioxetín
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika pediatrickej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XXV. bratislavské postgraduálne dni detskej neurólogie a 28. slovensko-český epileptologický zjazd, Bratislava, 11. – 13. 6. 2015
created by © zooom.sk s.r.o.