Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÍ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Onemocnění extrapyramidového systému
MUDr. Martin Bareš
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Diagnostika a klinické příznaky Parkinsonovy nemoci
MUDr. Irena Rektorová
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Terapie idiopatické parkinsonovy nemoci
MUDr. Pavel Ressner, Dana Šigutová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, Klinika léčebné rehabilitace, FNsP Ostrava-Poruba
Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci
doc. MUDr. Ján Benetin, Ph.D.
II. neurologická kliniky LFUK, FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Tremor – klasifikácia, diferenciálna diagnóza a terapia
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Tardivní dyskineze v praxi
MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Botulotoxin a jeho role v léčbě neurologických onemocnění
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jan Bartoušek
Neurologická klinika FN Olomouc
Diabetická polyneuropatie v ambulanci praktického lékaře, diabetologa a neurologa – současné možnosti diagnostiky a léčby
MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 1; Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha 6
MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku, Praha 1; Ordinace pro léčbu depresí a úzkostných poruch, Praha 6; Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 2
Depresivní porucha u nemcných s epilepsií obvykle dobře ovlivnitelná, přesto neurology často opomíjená
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Michal Bar
Neurologická klinika FNsP Ostrava – Poruba
Binswangerova choroba – subakutní vaskulární demence
MUDr. Miroslava Muchová, MUDr. Michal Dufek
I. neurolgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Maligní meningeální infiltrace
SLOVO ÚVODEM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEZÍ NEUROLOGIE
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.
Ústav infekčních chorob a epizootologie, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakta a otázky kolem bovinní spongiformní encefalopatie
created by © zooom.sk s.r.o.