Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Sportovní neurologie
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika bolesti zad u cyklistů
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Janík, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
Akútna výšková choroba
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Neuro(fyzio)logie golfu
doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Oddělení rehabilitace FN Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV Univerzita Palackého Olomouc
Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Poškodenie periférnych nervov pri športe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Poléková hepatopatie při léčbě fingolimodem
MUDr. Pavel Dohnal
Centrum pro poruchy spánku Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy
KOMENTÁR
MUDr. Zdeněk Rohan
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
Komentář k článku „Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post mortem”
created by © zooom.sk s.r.o.