Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Sportovní neurologie
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika bolesti zad u cyklistů
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Janík, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
Akútna výšková choroba
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Neuro(fyzio)logie golfu
doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Oddělení rehabilitace FN Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV Univerzita Palackého Olomouc
Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Poškodenie periférnych nervov pri športe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie
Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie (CIDP) se vyznačuje relabujícím či progredujícím průběhem. Jedná se o autoimunitní polyradikuloneuropatii s aktivací buněčných i humorálních mechanizmů a primárním poškozením myelinové pochvy periferních nervů. Demyelinizační a remyelinizační změny lze prokázat při biopsii nervu, jejich ekvivalent pak pomocí neurofyziologického vyšetření. V klinickém nálezu je postižení motorických nervů distálně a proximálně, u typické formy na všech končetinách jsou poruchy senzitivních i autonomních nervů. Kromě nejčastější typické formy se vyskytuje celá řada forem CIDP. V léčbě se nejčastěji používají kortikoidy, pak intravenózně podané imunoglobuliny a pouze v omezené indikaci plazmaferéza. CIDP je léčitelná neuropatie, i když u značného podílu nemocných vede k výrazné invalidizaci.
Kľúčové slová: polyradikuloneuritida, autoimunitní zánět, neurofyziologické vyšetření, biopsie nervu, intravenózní léčba imunoglobuliny.

Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is characterized by relapsing or progredient course. This is an autoimmune polyradiculoneuropahty with activation of cellular and humoral mechanisms and with primary lesion of myelin sheath in peripheral nerves. Demyelinating and remyelinating changes could be disclosed by nerve biopsy, or their equivalent proved with help of neurophysiological investigation. In clinical finding there is motor nerve disorder in distal and also proximal regions, in typical form in all four extremities, disturbances of sensitive and autonomic nerves are present. Besides the most frequent typical form there are more not so frequent forms. In CIDP therapy corticosteroids are used most frequently, then intravenously administered immunoglobulins and only in restricted indication plasmapheresis. CIDP is a treatable neuropathy, though in substantial proportion of patients leads to invalidity.
Key words: polyradiculoneuritis, autoimmune inflammation, neurophysiological investigation, nerve biopsy, intravenous administration of immunoglobulins.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Poléková hepatopatie při léčbě fingolimodem
MUDr. Pavel Dohnal
Centrum pro poruchy spánku Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy
KOMENTÁR
MUDr. Zdeněk Rohan
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
Komentář k článku „Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post mortem”
created by © zooom.sk s.r.o.