Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Sportovní neurologie
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika bolesti zad u cyklistů
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Janík, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Neurologické prejavy dekompresnej choroby u rekreačných potápačov
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, Martin
Akútna výšková choroba
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Neuro(fyzio)logie golfu
doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Oddělení rehabilitace FN Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV Univerzita Palackého Olomouc
Poznámky k chůzi a běhu v ambulanci klinického neurologa
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Poškodenie periférnych nervov pri športe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN, a.s. a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
Léčba interferonem beta navzdory perzistující elevaci jaterních enzymů
MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Poléková hepatopatie při léčbě fingolimodem
Prezentujeme kazuistiku 34letého muže s roztroušenou sklerózou (RS), u kterého se po podání Gilenye v prvním půlroce po zavedení léčby opakovaně objevila hepatopatie s toxicitou stupně 3. Pro tuto hepatopatii bylo nutné dvakrát přerušit léčbu Gilenyí. V následném 1,5letém období již nedošlo k návratu hepatopatie. Pacient je klinicky i radiologicky stabilní.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, poléková hepatopatie, fingolimod.

Drug induced hepatopathy after fingolimod treatment
We report a case of 34-year-old man with multiple sclerosis with recurrent hepatopathy of toxicity grade 3 after Gilenya treatment in the first 6 months of our treatment. We must twice discontinue treatment with Gilenya due to hepatopathy. There was no episode of recurrent hepatopathy in the next 1,5 year. Our patient is clinically and radiologically stabilized.
Key words: multiple sclerosis, drug induced hepatopathy, fingolimod.
MUDr. Pavel Dohnal
Centrum pro poruchy spánku Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvaha o diagnostických přesazích při léčbě pregabalinem
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Ludovít Hofmann Klzo, Ph.D.
Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Glatiramer acetát a léčba roztroušené sklerózy
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Eva Meluzínová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy
KOMENTÁR
MUDr. Zdeněk Rohan
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Národní referenční laboratoř pro lidská prionová onemocnění a Centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum neurodegenerativních onemocnění, Thomayerova nemocnice, Praha
Komentář k článku „Právně-etická problematika pitev a výzkumu z tkání získaných post mortem”
created by © zooom.sk s.r.o.