Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Primárně vertebrogenní onemocnění
doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Spondylolistéza – chirurgické léčení
MUDr. Richard Chaloupka, CSc., MUDr. Petr Vališ, prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc., MUDr. Petr Messner, CSc.
Ortopedická klinika FN Brno
Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie
Autoři uvádějí přehled a indikace předních, zadních a kombinovaných operačních výkonů používaných v léčení progredující spondylogenní cervikální myelopatie včetně vlastních zkušeností s předními výkony: jednu a dvě etáže operovali u 24 osob, průměrný věk 50 let. Tuto skupinu sledovali průměrně 3 roky po operaci. Kvadruparézu mělo 20 osob, triparézu dva, paraparézu jeden. Klinická symptomatologie se zlepšila u 19 osob (79 %). Boniho technikou (subtotální somatektomie tří a více obratlových těl) operovali 5 pacientů (4 muže), průměrný věk 50 let, délka pooperačního sledování 5 let. Vždy byla odstraněna 3 obratlová těla s rozepřením autoštěpu C3-C7, ve 4 případech s přemostěním dlahou. Ve dvou případech došlo ke zlepšení (40 %), třikrát zůstal stav nezměněn. Zadním přístupem (3–5 etáží) operovali 9 pacientů (průměrný věk 54,6 let), s průměrnou délkou sledování 2,1 roku. Kvadruparézu mělo 7 osob, diparézu jeden, převážně kořenové postižení jeden. Nález se zlepšil u 6 osob (67 %). Při útlaku durálního vaku zepředu v jedné nebo dvou etážích doporučují autoři přední výkony, při víceetážovém zúžení páteřního kanálu zadní nebo kombinované výkony podle zakřivení krční páteře v sagitální rovině.
Kľúčové slová: cervikální spondylogenní myelopatie, operační léčení.
MUDr. Blanka Adamová, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika FN Brno
Lumbální spinální stenóza – klinický obraz, diagnostika, léčba
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Marek Hakl, MUDr. Radovan Hřib
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití epidurálních kortikosteroidů v léčbě vertebrogenních onemocnění
MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MUDr. Boleslav Prokeš, CSc., MUDr. Tomáš Nebeský, MUDr. Jiří Neubauer
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Výhody a omezení vyšetření páteře a páteřního kanálu pomocí magnetické rezonance
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc., MUDr. Miroslav Mareš
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Vladimír Smrčka CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Léčba spondylogenní cervikální myelopatie – standard či problém?
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie
PharmDr. Lenka Plíšková
Laboratoř molekulární biologie (sloučené pracoviště ÚKM a Ústavu klinické biochemie a diagnostiky)
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Infekční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Herpes zoster komplikovaný serózní meningitidou, diagnostika pomocí PCR, léčba
KOMENTÁRE
MUDr. Irena Rektorová
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno
Tkáňové inženýrství a klonování

Vyhlášení soutěže o nejlepší práce v oboru neurologie publikované v roce 2001

Doškolovací kurz: Extrapyramidová a neuropsychiatrická onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., MUDr. Zoltán Goldenberg, prof. MUDr. Pavol Traubner, Ph.D.
I. neurologická klinika FN a LF UK Bratislava
K problematike neurodegeneratívnych ochorení
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Potřebuje klinická neurologie novou klasifikaci degenerativních chorob?
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.,
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer
Urologické oddělení FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
created by © zooom.sk s.r.o.