Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Primárně vertebrogenní onemocnění
doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Spondylolistéza – chirurgické léčení
MUDr. Richard Chaloupka, CSc., MUDr. Petr Vališ, prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc., MUDr. Petr Messner, CSc.
Ortopedická klinika FN Brno
Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie
MUDr. Blanka Adamová, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika FN Brno
Lumbální spinální stenóza – klinický obraz, diagnostika, léčba
Lumbální spinální stenóza (LSS) je definována jako nediskogenní komprese kaudy equiny způsobená spondylózními změnami, přičemž v některých případech se podílí i terén vrozeně úzkého páteřního kanálu. Jedná se tedy o zúžení páteřního nebo kořenového kanálu osteoligamentózního původu v bederním úseku páteře. Převažujícím věkem začátku potíží je 6. dekáda. Lumbální stenózu klasifikujeme podle etiologie na kongenitální a získanou, podle anatomického hlediska na centrální a laterální. Klinicky se velmi často manifestuje neurogenními klaudikacemi (NK), pro něž je charakteristický vznik parestézií, bolestí a následně slabosti dolních končetin (DKK) ve stoji či při chůzi. K přesné diagnostice je nezbytné provedení zobrazovacích technik, přičemž za zlatý standard je dosud považována kontrastní perimyelografie. V současné době se však stále více prosazují neinvazivní metody – počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR) či MR myelografie. Léčba u lehkých a středních forem bez progrese je konzervativní, u těžkých forem s progresí je léčbou volby operace.
Kľúčové slová: lumbální spinální stenóza, neurogenní klaudikace.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Marek Hakl, MUDr. Radovan Hřib
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Použití epidurálních kortikosteroidů v léčbě vertebrogenních onemocnění
MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MUDr. Boleslav Prokeš, CSc., MUDr. Tomáš Nebeský, MUDr. Jiří Neubauer
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Výhody a omezení vyšetření páteře a páteřního kanálu pomocí magnetické rezonance
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, doc. MUDr. Josef Bednařík, CSc., MUDr. Miroslav Mareš
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Vladimír Smrčka CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Léčba spondylogenní cervikální myelopatie – standard či problém?
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie
PharmDr. Lenka Plíšková
Laboratoř molekulární biologie (sloučené pracoviště ÚKM a Ústavu klinické biochemie a diagnostiky)
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Infekční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Herpes zoster komplikovaný serózní meningitidou, diagnostika pomocí PCR, léčba
KOMENTÁRE
MUDr. Irena Rektorová
I. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny, Brno
Tkáňové inženýrství a klonování

Vyhlášení soutěže o nejlepší práce v oboru neurologie publikované v roce 2001

Doškolovací kurz: Extrapyramidová a neuropsychiatrická onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., prof. MUDr. Jozef Černáček, DrSc., MUDr. Zoltán Goldenberg, prof. MUDr. Pavol Traubner, Ph.D.
I. neurologická klinika FN a LF UK Bratislava
K problematike neurodegeneratívnych ochorení
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Potřebuje klinická neurologie novou klasifikaci degenerativních chorob?
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.,
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Krhut, MUDr. Karel Mainer
Urologické oddělení FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
created by © zooom.sk s.r.o.