Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému
MUDr. David Krýsl, Ph.D.
Klinisk neurofysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Autoimunitní encefalitidy
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika MU a FN Brno
Autoimunitní syndromy mozkového kmene a mozečku
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Myelitidy
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vaskulitidy centrálního nervového systému
MUDr. Martin Elišák
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kdy v klinické praxi myslet na vzácná autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové, Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové, Hradec Králové
Kognitivní deficit u roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
Glutenová neuropatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Michal Vodička
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Wernickeova encefalopatie
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Iva Marečková
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Zdeněk Vojtěch
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Tomáš Procházka
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Denisa Vondráčková
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu
MUDr. Jana Djakow
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha a Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice
MUDr. Radka Mišurová
Neurologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Bolest zad v těhotenství jako příznak život ohrožujícího stavu
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax, IX. ročník, 25. – 26. októbra, Tatranská Lomnica
created by © zooom.sk s.r.o.