Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava- Ružinov
Autoimunitní polyneuropatie
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Polyradiculoneuritis Guillain Barré
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava- Ružinov
Multifokálna motorická neuropatia
MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a UN, Martin
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF UK a UN, Martin
Paraproteinemické neuropatie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Matuška, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, FN u sv. Anny, Brno
doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Stanislava Koliesková
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny Brno; I. neurologická klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny Brno; I. neurologická klinika, FN u sv. Anny a MU Brno
Cévní mozkové příhody a poruchy dýchání vázané na spánek
MUDr. Tomáš Vodvářka
Neurologická ambulance, Moravská Ostrava
Temné stíny medicíny
Mgr. Kamila Bartusíková
Ústav rehabilitace LF OU v Ostravě
PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.
Ústav rehabilitace LF OU v Ostravě
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava–Poruba
Respirační fyzioterapie jako součást léčby Parkinsonovy nemoci
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Karin Laská
Sanatoria Klimkovice, Klimkovice Hýlov
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko
Sanatoria Klimkovice, Klimkovice Hýlov
Efekt Constraint Induced Movement Therapy (terapie vynuceného používání) u pacientů s hemiparézou v chronickém stadiu onemocnění
MUDr. Zdeňka Bálintová
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU Brno
MUDr. Lenka Mrázová
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, CSc.
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU Brno
Mononeuropatie n. suprascapularis u dítěte
FARMAKOTERAPIA
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika MU a FN Brno
Remyelinizace u roztroušené sklerózy mozkomíšní, neuroprotektivní potenciál glatiramer acetátu a laquinimodu
doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Teriflunomid v léčbě relabující-remitující formy roztroušené sklerózy – imunomodulační mechanizmy
created by © zooom.sk s.r.o.