Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Funkční poruchy hybnosti – slovo úvodem
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN v Praze
Funkční poruchy hybnosti – souhrn problematiky
Bc. Dana Fialová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze 1. LF a VFN v Praze
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze 1. LF a VFN v Praze
Fyzioterapie u funkčních poruch hybnosti
MUDr. Ondřej Masner
Ordinace psychosomatické a všeobecné medicíny, Praha
Psychosomatický přístup k funkčním poruchám hybnosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU
Dlouhodobá imunomodulační léčba roztroušené sklerózy glatiramer acetátem – hodnocení bezpečnosti, účinku, adherence a perzistence k léčbě
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Role T a B lymfocytů v patogenezi roztroušené sklerózy
MUDr. Pavel Řehulka
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko- anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Alona Chasovskykh
Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Centrum pro epilepsie Brno
Sporadická forma meningioangiomatózy
MUDr. Zuzana Juříková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Muc. Martina Jambrikovičová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, CSc.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Vývoj socioekonomického statu u pacientů s poruchou autistického spektra v průběhu let
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Oddělení léčby bolesti FN Brno
Léčba neuropatické bolesti
Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie, neuralgie trojklaného nervu, postherpetické neuralgie, případně centrální neurogenní bolesti.
Kľúčové slová: neuropatická bolest, antikonvulziva, opioidy, kapsaicin, doporučené postupy.

Treatment of neuropathic pain
Neuropathic pain is one of the most difficult-to-treat pain conditions. Numerous common analgesics are not effective in treating it. Drugs from the groups of anticonvulsants, antidepressants, opioids with an increased affinity to neuropathic pain, and, recently, new topical dosage forms have been at the forefront of treatment. The occurrence of neuropathic pain increases exponentially with patient age; at the same time, however, tolerance of patients to antineuropathic treatment decreases. A major benefit in treating neuropathic pain has been the development of uniform EFNS guidelines based on which national guidelines are subsequently developed. The most common forms of neuropathic pain include polyneuropathy, trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia or central neurogenic pain.
Key words: neuropathic pain, anticonvulsants, opioids, capsaicin, guidelines.
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Iva Šrotová
CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Jakub Stulík
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza?
MUDr. Dušan Hrabovský
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu – ICRC, Brno
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
MOÚ Brno
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
I. patologicko anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie DFNsP Bratislava
XXVI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 18. – 19. marec 2016, Bratislava
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
„Swinging London Doctor“ aneb příběh Richarda Ashera a barona Münchhausena
created by © zooom.sk s.r.o.