Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hromada – editor hlavnej témy
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny,
Choroby centrálního a periferního motorického neuronu
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni
Amyotrofická laterální skleróza
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Lékařská fakulta MU, Brno
Etické aspekty léčby v terminálním stavu závažných nevyléčitelných onemocnění
MUDr. Ondřej Sláma
Ambulance paliativní medicíny při OLB FN Brno
Několik poznámek o paliativní péči u amyotrofické laterální sklerózy
MUDr. Jan Hromada
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Sporadické spinální svalové atrofie v dospělém věku
MUDr. Josef Kraus, CSc., RNDr. Petra Hedvičáková
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FNM, Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF a FNM, Praha
Spinální svalové atrofie v dětském věku.
MUDr. Igor Nestrašil
Neurologická klinika UP a FN, Olomouc
Hereditární spastická paraparéza
doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., MUDr. Jiří Böhm, MUDr. Lucie Nováková
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Post-poliomyelitický syndrom
MUDr. Jan Hromada, doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Primární laterální skleróza
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika IPVZ, Praha
Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika MU a FN Brno
Multifokální motorická neuropatie
INFORMÁCIE
Pracovní skupina Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS J.E.P.MUDr. David Školoudík a kol.
Gesce: Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS J.E.P.
Standard pro podání systémové trombolýzy pacientům s akutním mozkovým infarktem
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., MUDr. Miroslava Muchová, doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, Současné pracoviště: Neurologická klinika FN UP, Olomouc, Rehabilitační oddělení FN, Brno
Myoklonus – srovnání účinnosti léčby podle typu ovlivněných neurotransmiterových systémů
KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Barsa
Neurologické oddelenie ŽNsP, Bratislava
Komentář k práci dr. Burana „Korelát klinických projevů a CT nálezů u lumboischiadických syndromů v souboru pacientů neurologického oddělení ŽNsP"
MUDr. Ivan Buran, CSc.
Neurologické oddelenie ŽNsP, Bratislava
Odpoveď na poznámky Dr. Barsy k článku: Korelát klinických prejavov CT nálezov u lumboischiadických syndrómov v súbore pacientov neurologického oddelenia ŽNsP Bratislava
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Igor Nestrašil, MUDr. Martin Nevrlý, MUDr. Pavel Ressner
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP, FN Olomouc
Léčba počátečního stadia Parkinsonovy nemoci
MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Nová antiepileptika v klinické praxi
REFERÁTY Z LITERATÚRY
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU,
PUBLIKUJEME V ZAHRANIČÍ
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Zo zahraničnej tlače
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Kateřina Burianová, Mgr. Eva Zdařilová, doc. MUDr. Michal Mayer, CSc., prof. MUDr. Oldřich Ošťádal, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc
Poruchy dýchání u neurologicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.