Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FN a LF MU, Brno
Hydrocefalus
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Ivana Červinková
Klinika dětské radiologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Barbora Jurová
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno
Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu
obrazovací metody jsou nedílnou součástí diagnostiky u pacientů s hydrocefalem. Klíčovou zobrazovací modalitou je v této oblasti magnetická rezonance (MR), jejíž nejdůležitější úlohou je detekce či objasnění příčiny případné obstrukce komorového systému. Dalšími metodami, které lze použít pro diagnostiku hydrocefalu, jsou výpočetní tomografie a ultrasonografie v případě zobrazení mozku plodů a novorozenců. V této přehledové práci jsou diskutovány specifika, výhody a limitace těchto jednotlivých technik zobrazení a jejich pozice v diagnostickém algoritmu.
Kľúčové slová: hydrocefalus, magnetická rezonance, výpočetní tomografie, ultrasonografie

Diagnostic imaging in hydrocephalus
Diagnostic imaging methods play a key role among the diagnostic procedures in patients with hydrocephalus. The most important imaging modality here is the magnetic resonance imaging, which is able to detect and specify possible source of the obstruction within the ventricular system of the brain. Other methods, which can be used in the diagnostics of hydrocephalus, are computed tomography and ultrasonography for the imaging of the brain in fetuses and newborns. In this paper we discuss the features and limitations of the aforementioned imaging techniques and describe their position in the diagnostic algorithm.
Key words: hydrocephalus, magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasonography
MUDr. Tomáš Radovnický
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Patofyziologie, klasifikace a funkční testy u normotenzního hydrocefalu
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava , Lékařská fakulta Ostravské univerzity,Ostrava
MUDr. Tomáš Krejčí
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava , Lékařská fakulta Ostravské univerzity,Ostrava
Chirurgická léčba hydrocefalu u dospělých
MUDr. Petr Vacek
Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Management a terapie hydrocefalu u dětí
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. George Hanoun
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Marek Sova
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Miloš Keřkovský
Radiologická klinika, LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno
Management hydrocefalu u pacientek s implantovaným shutem během gravidity a porodu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Olesja Parmová
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt bolesti u myotonické dystrofie
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
Markéta Harničárová
6. ročník Všeobecného lékařství, LF MU Brno
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Neurologické komplikace očkování
MUDr. Kateřina Sheardová
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno , 1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Daniel Hudeček
1. neurologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Olga Hromková, Ph.D.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
Rafal Marciniak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny, Brno
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Kognitivní centrum, Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN v Motole, Praha
Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Ivica Bauerová, Ph.D.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra Logopédie, PdFUK v Bratislave
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra Logopédie, PdFUK v Bratislave
Aplikácia Multimodálneho komunikačného skríningového testu pre pacientov s afáziou v diagnostike a terapii dvoch pacientov s ťažkým stupňom afázie: prípadová štúdia
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Glatiramer acetát a tři kazuistiky
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Pregabalin a gabapentin u pacienta se syndromem neúspěšné operace dolních zad
LAUDÁCIA
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Životné jubileum prof. MUDr. Pavla Traubnera, PhD.
Z HISTÓRIE NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Friedrich Heinrich Lewy, jeho tělíska a jejich nemoc
created by © zooom.sk s.r.o.