Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ABSTRAKTY

2. NEUROSONOLOGICKÉ DNY
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Úvod k hlavnímu tématu: Epilepsie
MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Patofyziológia epilepsie
MUDr. Robert Kuba
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU FN u sv. Anny
Lateralizační příznaky u epilepsie temporálního laloku
MUDr. Martin Tomášek
Neurologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Petr Marusič
Neurochirurgická klinika UK 1. LF a IPVZ Praha, Neurologická klinika UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF Praha a FN Motol
MUDr. Hana Křížová
Klinika nukleární medicíny UK 2. LF Praha a FN Motol
Zobrazovací a funkčně-zobrazovací metody v epileptologii
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
1. neurologická klinika Masarykovy univerzity, FN u sv. Anny, Brno
Stará a nová antiepileptika u dospělých
MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Robert Kuba, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a Neurochirurgické oddělení, FN U sv. Anny v Brně
Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie
MUDr. Miroslav Kalina
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Status epilepticus
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. David Doležil, MUDr. Romuald Čuřík, RNDr. Ludmila Nováčková, MUDr. Viera Doležilová, MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika, FNsP Ostrava Ústav patologie, FNsP Ostrava Ústav klinické biochemie, FNsP Ostrava Rad
Úskalí diagnostiky leptomeningeálních metastáz
MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Sylvia Skotnicová
Radiologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Spontánní disekce vnitřní karotidy
KOMENTÁRE
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Nemocnice Pardubice
8. podkrušnohorské elektrofyziologické dny Chomutov 15.–16. 3. 2002
Elektrofyziologické dny v Chomutově se již nesporně řadí mezi tradiční akce a ty letošní se vyznačovaly podstatnými změnami. Z původně skromné skupiny elektromyografistů, kteří si chtěli neformálně prodiskutovat svou konkrétní praxi v EMG laboratoři a dovědět se nové informace a nové nápady pro svou práci, se postupně rozrostl počet příznivců tohoto setkání až na 90. Proto se letos poprvé odehrával páteční – teoretický či přednáškový – program v městské knihovně (původně část komplexu Jezuitského kláštera). Druhou změnou byl i počet EMG přístrojů – pracovišť k sobotní praktické části programu. A třetí změnou byla i účast dalších odborníků – zejména neurochirurgů – na tomto setkání. Základem chomutovských elektrofyziologických dnů je určité zopakování stavu problému, který elektromyografisté zvládli v základním kurzu v IDVZ, a v navázání na něj novými informacemi. Tématem letošních dnů byly úžinové syndromy.
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby
created by © zooom.sk s.r.o.